Practici de comercializare neloiale în lanțul de aprovizionare: raportul CE nu ia în considerare impactul asupra ocupării forței de muncă

Comisia Europeană a publicat un raport privind practicile comerciale neloiale din mediul de afaceri în lanțul de aprovizionare cu alimente.

Raportul este în general dezamăgitor, deoarece CE permite Inițiativei lanțului de aprovizionare (SCI) și statelor membre să acționeze atunci când consideră că este adecvat.

Timp de mulți ani, EFFAT a avut o campanie împotriva UTP, care au un impact negativ asupra ocupării forței de muncă și asupra condițiilor de muncă în sectoarele agriculturii, alimentației și băuturilor. EFFAT solicită un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic la nivelul UE, care să includă un mecanism independent de aplicare, care să ofere protecție și remediere.Mai presus de toate, ar trebui să elimine factorul de teamă protejând reclamanții și potențialele victime ale UTP.

Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape atât cadrele de voluntariat, cât și cele de reglementare. Forumul la nivel înalt al Comisiei pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente va purta discuții cu operatorii, statele membre și alte părți interesate, pentru a se asigura că se respectă bunele practici, se creează platforme naționale și, în special, că SCI este pus în aplicare.

EFFAT va urmări problema UTP în cadrul Forumului la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului de aprovizionare cu alimente. Nu ezitați să ne trimiteți exemple în care UTP au avut un impact asupra ocupării forței de muncă și asupra condițiilor de muncă ale lucrătorilor din sectoarele noastre.

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14246

Login pentru a posta comentarii
Go to top