Este nevoie de o majorare a salariilor

Bruxelles, 7 martie 2017 La 8 martie 2017, Ziua Internațională a Femeilor, mișcarea sindicală reflectă necesitatea de a atinge paritatea de gen la locul de muncă. Media diferenței de remunerare între femei și bărbați în UE este de aproape 17% și până în prezent a fost redusă doar într-un ritm foarte lent. Acest lucru se întâmplă în ciuda progreselor semnificative înregistrate de femei în ceea ce privește realizările educaționale și experiența profesională și, pe termen lung, va duce la scăderea pensiilor și a sărăciei pentru femeile în vârstă.

Sectoarele EFFAT nu fac excepție în această privință:

Turismul este unul dintre principalii angajatori ai femeilor din UE (58% dintre lucrători sunt femei), cu un decalaj sectorial de gen care variază de la 2,8% în Danemarca la aproape 30% în Portugalia

În sectorul alimentar, femeile reprezintă aproximativ 43% din totalul angajaților, dar sunt subreprezentați în roluri manageriale și profesionale.
Creșterea salariilor care îngustă și în cele din urmă elimină diferența de remunerare între femei și bărbați ar putea fi realizată de exemplu prin:

Creșterea salariilor la locurile de muncă în care femeile reprezintă peste 80% din lucrătorii din forța de muncă în sectoare precum personalul de îngrijire personală, curățătorii și ajutoarele, grefierii și funcționarii de tastatură și profesioniștii din domeniul sănătății;

Creșterea forfetară a salariilor (spre deosebire de o creștere nediferențiată în%, care menține inegalitățile de remunerare existente);

Evaluări de locuri de muncă: să revizuiască clasificarea locurilor de muncă în principal efectuate de femei și să le actualizeze la remunerarea locurilor de muncă similare desfășurate în principal de bărbați;

Transparența plăților: în cazul în care salariul nu este negociat colectiv, majorările salariale nu sunt transparente și bărbații negociază, de obicei, creșteri mai mari decât femeile;

Femeile care aderă la un sindicat - diferența salarială dintre membrii sindicali este mai mică decât jumătate din diferența salarială dintre lucrătorii care nu sunt din Uniune.
În "Recomandările privind egalitatea de remunerare" , EFFAT a elaborat exemple de inițiative de succes privind combaterea discriminării salariale raportate de organizațiile membre, pentru a inspira implementarea principiului egalității de remunerare și soluționarea diferențelor persistente de remunerare între femei și bărbați.

Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, a comentat: "Principiul salarizării egale este fundamentul activității noastre sindicale. Garantarea unei majorări a salariilor pentru femei nu este doar corectă, ci ar contribui la combaterea nedreptății sociale și egalității de șanse. economia prin acordarea a milioane de femei muncitoare pentru a cheltui mai mulți bani "- și a adăugat:" În prezent, este inacceptabil să credem că femeile se termină în contracte precare și condiții de muncă nesigure datorită imposibilității de a găsi un echilibru între muncă și viața adecvată. Acest lucru are un impact imens asupra salariilor și trebuie să se încheie ".

Cererea de eliminare a diferenței de remunerare între femei și bărbați la 8 martie face parte din campania mai extinsă "Europa are nevoie de o creștere a salariilor" în 2017 , cerând o creștere și convergență a salariilor la nivel european.

 

Alăturați-vă conversației: #HerPayRise | #OurPayRise | # IWD2017

 

Mai multe informatii:

Ocuparea forței de muncă în turism 221/2015 - 14 decembrie 2015
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7106506/4-14122015-BP-EN.pdf/b9b32dc9-bde4-43b0-9661-2919d6fb362c

Recomandările EFFAT privind remunerarea egală (2014)
http://www.effat.org/sites/default/files/imce/effat_congress_recommendations_on_equal_pay_2014_11_21_en.pdf

Procentajul femeilor angajate în top 30 de ocupații
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/KS-PB-04-001     

Cel mai bun și cel mai mic sector plătitor
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Earnings_statistics

Campania "EUC Pay Rise"
www.payrise.eu   #HerPayRise #OurPayRise

Studiul ETUC "Negocieri pentru egalitate" https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/publication/files/bargaining_equality_en.pdf

 

Sursa http://www.effat.org/en/node/14543

 

Login pentru a posta comentarii
Go to top