ANUNȚ DE ULTIMĂ ORĂ MINISTERUL AGRICULTURII! OBLIGATORIU pentru TOȚI FERMIERII! AMENDĂ PÂNĂ LA 15.000 LEI!

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ! Fermierii, producătorii agricoli care nu raportează date la Ministerul Agriculturii, ori de câte ori li se cer, despre stocurile de hrană pe care le dețin, de produse agricole, riscă amenzi până la 15.000 de lei, anunță un proiect de Ordonanță de Urgență publicat astăzi, 21 iulie 2020, pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.

Având în vedere experiența României din timpul pandemiei generată de COVID-19, precum și situaţiile de urgenţă de sănătate publică internaţionale previzionate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru perioada următoare, ținând cont de dificultățile întâmpinate de sectorul de creștere a animalelor pe perioada pandemiei generată de COVID-19, respectiv scăderea prețului cărnii, imposibilitatea livrării animalelor către sacrificare și procesare, creșterea prețului de achiziție a animalelor și furajelor, scăderea cantităților de carne comercializată prin vânzare directă pe piață și HoReCa, care au condus la diminuarea numărului de animale de reproducție și a efectivelor pentru abatorizare, precum și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare, având în vedere responsabilitățile și sarcinile obligatorii, atât pentru autoritățile administrației publice, cât și pentru operatorii economici, în scopul cunoașterii stocurilor de produse agricole de importanță vitală pentru populație pe timpul situației de urgență,

Pentru reducerea impactului asupra securității alimentare în timpul unei epidemii, se impune instituirea, în cel mai scurt timp, a unui cadru legislativ menit să asigure informațiile necesare privind cantitățile produselor agricole și alimentare existente pe teritoriul României, este argumentată, în proiectul de ordonanță, obligativitatea raportării stocurilor de produse agricole.

Luând în considerare, atât frecvența calamităților produse la nivelul culturilor agricole din ultima perioadă, cât și posibilitatea afectării unei părți din producția agricolă a anului 2020, este necesară luarea unor măsuri pentru a preîntâmpina eventualele efecte în ceea ce privește asigurarea populației cu produse agroalimentare și materii prime pentru industria alimentară, (...) se impune instituirea unui cadru legal în vederea obținerii de informații exacte și complete privind stocurile de produse agricole din depozite și pentru a ne asigura că operatorii economici furnizează informaţiile solicitate în termene corespunzătoare în perioadele de instituire a stării de asediu și a stării de urgență și ori de câte ori Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, mai precizează proiectul de act normativ.

Potrivit proiectului de Ordonanță, raportarea informațiilor exacte și complete privind stocurile de produse agricole este obligatorie pentru toţi producătorii agricoli, depozitarii și procesatorii.

În vederea asigurării trasabilității produselor agricole pe piață, partenerii din sectorul agricol au obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a stocurilor de produse agricole, bilunar sau ori de câte ori Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale apreciază că este necesar, către centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul acestuia, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top