Cooperativa Agricola Cereal Sud din Olt a luat fonduri UE de 6 milioane lei să construiască depozite de cereale. În 2019 au fost înfiinţate 190 de cooperative agricole, iar în 2018 au fost înfiinţate 280 de cooperative agricole

Cooperativa agricolă Agricola Ce­real Sud din judeţul Olt a luat naş­te­re în urmă cu trei ani, iar acum este for­ma­tă din zece membri cooperatori şi a reuşit să atra­gă fon­duri eu­ropene de 5,94 mi­lioane de lei fără TVA pentru a construi spaţii pentru depozitarea cerealelor în extravilanul localităţii Izbiceni, aflat la o distanţă de 14 km de Corabia, po­tri­vit datelor Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

„Terenul se afla în sud-vestul comunei Izbiceni, cu o bună accesi­bilitate datorită accesului direct din DJ 543. Terenul unde se doreşte edifi­carea construcţiei cu funcţiunea de spa­ţiu depozitare - îngrăşăminte, site­ma­tizat şi liber de constructii în supra­faţă de 9.731 mp - se află în pro­prie­tatea lui Costel Ionuţ Jianu, preşe­dintele cooperativei“, se arată în me­moriul tehnic al proiectului, pu­blicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Pro­tec­ţie a Mediului, care a avizat construcţia.

Login pentru a posta comentarii
Go to top