Orientările Comisiei Europene privind lucrătorii sezonieri: Un pas încurajator înainte, dar măsuri obligatorii trebuie adoptate în curând

Comisia Europeană a emis astăzi orientările mult așteptate privind lucrătorii sezonieri în contextul focarului Covid-19 .
Noile orientări completează Orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în timpul focarului COVID-19 , publicat la 30 martie 2020.
Textul recent emis invită statele membre să se asigure că lucrătorii sezonieri din UE beneficiază de tratament egal și nu suferă discriminare. Odată angajați, lucrătorii sezonieri  sunt supuse legilor și contractelor colective relevante ale statului membru gazdă și trebuie tratate la fel ca resortisanții în ceea ce privește condițiile de muncă, inclusiv remunerația, concedierea și securitatea și sănătatea în muncă. De asemenea, aceștia au dreptul să acceseze aceleași avantaje sociale și fiscale ca și resortisanții. Dacă devin șomeri involuntar, își păstrează statutul de lucrător în statul membru gazdă timp de șase luni, cu condiția să se înregistreze la serviciile sale de angajare .
Orientările acoperă, de asemenea, alte aspecte importante, inclusiv coordonarea securității sociale, condițiile de muncă pentru muncitorii detașați sezonieri, condiția de admitere pentru resortisanții țărilor terțe, standardele de sănătate și siguranță, cazare și transport și furnizarea de informații pentru lucrători.
În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, Ghidul invită statele membre să consolideze inspecțiile pe teren, inclusiv cu sprijinul Autorității Europene a Muncii. Acest mesaj este de cea mai mare importanță, având în vedere scăderea substanțială a frecvenței inspecțiilor de muncă în timpul crizei Covid-19. În ceea ce privește ELA, EFFAT consideră că nu mai există scuze pentru ca acesta să înceapă să funcționeze cu viteză maximă.
Liniile directoare iau în considerare realitatea sectoarelor EFFAT în care întreprinderile mici și microîntreprind o parte substanțială a sectoarelor agriculturii, procesării alimentelor și ospitalității. Documentul subliniază bine necesitatea statelor membre de a spori capacitatea micro și întreprinderilor mici de a pune în aplicare măsuri eficiente și eficiente de prevenire a riscurilor.
Crucială pentru sectorul EFFAT, există o referire clară la necesitatea de a asigura condiții decente de locuire, inclusiv o încurajare clară pentru angajatori de a nu deduce chiria automat din salariile lucrătorilor sezonieri. De asemenea, Comisia recunoaște una dintre principalele preocupări și solicitări de acțiune ale EFFAT: în timp ce  Directiva privind lucrătorii sezonieri include norme privind cazarea, iar Directiva revizuită privind detașarea lucrătorilor stabilește regulile țărilor gazdă privind condițiile de cazare, acolo unde există, aplicabile lucrătorilor sezonieri detașați , nu există nicio acțiune a Uniunii care să garanteze condițiile de cazare pentru alți lucrători sezonieri. EFFAT invită Comisia să abordeze în curând această problemă cu măsuri juridice obligatorii. Locuințele deplorabile au fost unul dintre motivele principale ale focarelor de covid-19 în rândul lucrătorilor din fermă și carne.
Kristjan Bragason, secretarul general al EFFAT, comentând liniile directoare, a declarat: „EFFAT salută aceste inițiative, deși regretăm că vine prea târziu. O mare parte din lucrătorii sezonieri sunt angajați în sectorul agriculturii și turismului, unde suntem deja la mijlocul sezonului estival. Remarcăm favorabil următorii pași pe care Comisia îi propune, inclusiv audierea cu partenerii sociali europeni și invitația către ELA de a coordona o campanie de sensibilizare care vizează sectoarele mai expuse activității sezoniere. Trebuie să fie clar că multe dintre problemele raportate în lucrare afectează toți lucrătorii transfrontalieri și nu numai lucrătorii sezonieri. Mai mult, dorim să reiterăm un mesaj clar. Liniile directoare sunt un prim pas, însă Comisia trebuie să acționeze de urgență acum cu măsuri legislative obligatorii care acoperă diverse aspecte, inclusiv condiții de locuințe decente și răspundere subcontractantă în lanț. In acelasi timp,revizuirea continuă a politicii agricole comune este o oportunitate unică pentru îmbunătățirea condițiilor lucrătorilor agricoli. Acum a trecut mult timp pentru ca PAC să fie mai socială, cu plățile PAC să fie condiționată de respectarea condițiilor de muncă aplicabile și a contractelor colective de muncă. EFFAT a prezentat o listă de recomandări politice și legislative pentru toate sectoarele sale, inclusiv măsuri vizate pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, care provin din UE sau din țări terțe. Oferim sprijinul și contribuția noastră la orice inițiativă pe care Comisia o va lua în considerare. Dar acest lucru trebuie să se întâmple rapid, membrii noștri nu mai pot aștepta.Acum a trecut mult timp pentru ca PAC să fie mai socială, cu plățile PAC să fie condiționată de respectarea condițiilor de muncă aplicabile și a contractelor colective de muncă. EFFAT a prezentat o listă de recomandări politice și legislative pentru toate sectoarele sale, inclusiv măsuri vizate pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, care provin din UE sau din țări terțe. Oferim sprijinul și contribuția noastră la orice inițiativă pe care Comisia o va lua în considerare. Dar acest lucru trebuie să se întâmple rapid, membrii noștri nu mai pot aștepta.Acum a trecut mult timp pentru ca PAC să fie mai socială, cu plățile PAC să fie condiționată de respectarea condițiilor de muncă aplicabile și a contractelor colective de muncă. EFFAT a prezentat o listă de recomandări politice și legislative pentru toate sectoarele sale, inclusiv măsuri vizate pentru lucrătorii transfrontalieri și sezonieri, care provin din UE sau din țări terțe. Oferim sprijinul și contribuția noastră la orice inițiativă pe care Comisia o va lua în considerare. Dar acest lucru trebuie să se întâmple rapid, membrii noștri nu mai pot aștepta.Oferim sprijinul și contribuția noastră la orice inițiativă pe care Comisia o va lua în considerare. Dar acest lucru trebuie să se întâmple rapid, membrii noștri nu mai pot aștepta.Oferim sprijinul și contribuția noastră la orice inițiativă pe care Comisia o va lua în considerare. Dar acest lucru trebuie să se întâmple rapid, membrii noștri nu mai pot aștepta. 

Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR este organizatie reprezentativa la la nivel national  si este membra a  EFFAT si UITA.

Login pentru a posta comentarii
Go to top