MADR Ordonanță de urgență: Ajutor de maxim 500.000 euro/beneficiar! Plățile se fac până la 31 decembrie 2022!

Ministerul Agriculturii a postat în dezbatere publică, pe site-ul oficial, un proiect de Ordonanță de Urgență ce vizează instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiurilor. 

„Venim în sprijinul producției românești prin acordarea unui suport financiar de maximum 500.000 Euro per întreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiurilor. Suma totală pe care o alocăm este de 200 de milioane de euro, sub formă de granturi, pentru procesarea produselor, valorificarea superioară a acestora și asigurarea stocurilor necesare prelucrării”, a declarat ministrul Petre Daea.bani-grau_b

Potrivit proiectului de act normativ, schema de ajutor de stat constă în compensarea partială a creșterii costurilor suportate de operatorii economici din industria de procesare a cerealelor și fabricarea uleiurilor, legate de constituirea stocurilor de materie primă, semințe de grâu, porumb și floarea soarelui și a costurilor legate de transport, depozitare și procesare, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

"Schema se aplică pe întreg teritoriul României și se cumulează cu orice alte scheme de sprijin finanțate de la bugetul de stat pe secțiunea 2.1 - Ajutoare limitate, pct. 41, lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, cu respectarea pragului maxim de 500.000 Euro / beneficiar.

Plățile se efectuează până la data de 31 decembrie 2022.

Beneficiarii prezentei scheme sunt operatorii economici, indiferent de mărimea acestora, care desfășoară activități încadrate în următoarele clase de clasificare:
a) CodCAEN1061 - Fabricarea produselor de morărit
b) Cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor

Condiții de eligibilitate

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiții:

a) să solicite ajutorul prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
b) să constituie stocuri necesare procesării, respectiv stocuri de grâu în perioada începând cu 15.08.2022 până la 01.11.2022, inclusiv, sau stocuri de porumb în perioada începând cu 01.09.2022 până la 01.11.2022, inclusiv, sau stocuri de floarea-soarelui în perioada începând cu 15.08.2022 până la 01.11.2022;
c) să dețină Autorizația de mediu emisă de autoritatea de mediu competentă;
d) să dețină cel puțin un raport lunar de producție din anul 2022;
e) să dețină certificat de înregistrare emis de Oficiile teritoriale ale Registrului Comerțului, cu mențiunea codului / codurilor CAEN;
f) să dețină facturi / file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor și emise în perioadele prevăzute la lit.b), cu menționarea cantității;
g) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data depunerii cererii, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Grantul financiar maxim care se acordă per beneficiar este de 500.000 euro.
Grantul financiar se acordă în lei, la cursul valutar de schimb euro/leu comunicat de către Banca Națională a României la data de 1 august 2022.

Nivelul minim al stocurilor constituite pentru care se acordă grantul financiar maxim, este de 14.280,00 tone stocuri de grâu, sau 14.280,00 tone stocuri porumb, sau 9.615,00 tone stocuri de floarea-soarelui.

Dacă stocurile constituite sunt mai mici decât cele prevăzute, nivelul grantului financiar care se acordă unui beneficiar se diminuează procentual, în mod corespunzător.
Resursele financiare totale necesare implementării schemei reprezintă 985.740,00 mii lei, echivalent în euro a sumei de 200.000,00 mii euro calculat la cursul valutar de schimb prevăzut la art. 7, alin (2) care se distribuie astfel:
a) 124.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morarit în vederea obținerii de făină de grâu;
b) 10.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu Cod CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morari în vederea obținerii de mălai ;
b) 66.000,00 mii euro pentru beneficiarii cu Cod CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor si grăsimilor în vederea obținerii uleiului comestibil de floarea soarelui," precizează proiectul Ordonanței de urgență. 

Cererea și actele aferente se depun la direcțiile agricole județene, DAJ. 

Informațiile aferente fiecărui beneficiar al cărui sprijin financiar depășește valoarea de 100.000,00 euro, se publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro și pe site-urile DAJ.

Acesta este un proiect de Ordonanță de urgență, aflat în dezbatere publică, intră în vigoare după aprobarea sa de către Guvernul României. 

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/madr-ordonanta-de-urgenta-ajutor-de-maxim-500-000-euro-beneficiar-platile-se-fac-pana-la-31-decembrie-2022

Ultima modificare Marți, 23 August 2022 09:28

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top