Ordin ANSVSA! Identificarea și înregistrarea animalelor!

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Almentelor (ANSVSA) a publicat, în dezbatere, pe 18 august 2022, pe site-ul oficial, proiectul de Ordin privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor, caprinelor, bovinelor.

Potrivit proiectului de Ordin, cei care vor să dețină animale din speciile ovine, caprine, bovine, porcine au obligația de a înființa o exploatație și de a identifica și înregistra animalele. 

" Art. 1, punctul 27: Mijloacele oficiale de identificare a animalelor terestre deţinute – mijloace oficiale de identificare a animalelor care afişează codul de identificare unic al animalului astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul Delegat (UE) nr. 2035 din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie; pot fi următoarele:

a) crotalie convenţională;
b) crotalie electronică;
c) transponder tip bolus;
d) transponder injectabil;
e) tatuaj.

Art. 2  (2) În vederea deţinerii unor animale din speciile porcine, ovine, caprine, bovine este obligatorie înfiinţarea unei exploataţii în acest sens, anterior introducerii oricărui animal din speciile enumerate.
(3) Animalele din speciile porcine, ovine, caprine, bovine, camelide, cervidee şi reni circulă pe teritoriul României numai dacă sunt identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitar–veterinare şi însoţite de documente de circulaţie și, în cazul camelidelor, cervideelor și renilor, de documentul de identificare unic pe viaţă.
(4) Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociaţiile înregistrate legal sau persoanele juridice implicate în activităţile SNIIA (Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor n.r.) garantează confidenţialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(5) Utilizatorii SNIIA, cu excepția medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, se supun procedurilor de înregistrare la DSVSA competentă teritorial.

bovine ov pasune_b

(6) Porcinele, ovinele, caprinele, bovinele, camelidele, cervideele şi renii existente/existenţi pe teritoriul României sunt supuse/supuşi procesului de identificare şi înregistrare prin realizarea următoarelor acţiuni:

a) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. (27) din care unul poate fi mijlocul de identificare menţionat la art. 1 pct. (27) lit. a), iar celălalt poate fi unul dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art.1 pct. (27) lit. a), b), c) sau d), pentru identificarea individuală a animalelor din specia bovină;
b) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. (27) din care unul trebuie să fie conform prevederilor art. 1 alin. (27) lit. a), iar celălalt trebuie să fie dintre mijloacele oficiale de identificare prevăzute la art. 1 alin. (27) lit b), c) sau d) pentru animalele din speciile ovine și caprine. Prin excepție, fermierii care dețin ovine și caprine care se nasc cu pavilioane auriculare ce nu permit atașarea mijloacelor de identificare prevazute la art.1 pct (27), lit a) și b), se asigură de identificarea animalelor în mod individual cu unul dintre mijloacele de identificare prevăzute la art. 1 pct (27) lit c) sau d).
c) aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct (27) lit a) sau d), în cazul porcinelor din exploataţiile nonprofesionale şi comerciale de tip A, şi prin aplicarea unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. (27) lit a) sau d) sau a unui mijloc oficial de identificare conform prevederilor art. 1 pct. (27) lit. e), în cazul exploataţiilor comerciale;
d) aplicarea a două mijloace oficiale de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. (27) lit a) sau a unui mijloc oficial de identificare, conform prevederilor art. 1 pct. (27) lit. d), în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor;
e) ulterior aplicării mijloacelor oficiale de identificare, utilizatorii SNIIA vor înregistra datele aferente animalelor identificate care aparţin speciilor porcine, ovine, caprine, bovine, camelide, cervidee şi reni, conform legislaţiei sanitar–veterinare în vigoare.
(7) Proprietarii de exploataţii au posibilitatea de a verifica informaţiile înscrise în SNIIA privind propria exploataţie şi de a transmite notificări electronice prin utilizarea pe propriile dispozitive de calcul (calculatoare, telefoane inteligente, tablete) a unor aplicaţii informatice, în condiţiile de acces şi securitate stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, ANSVSA.

Termene de identificare și înregistrare pentru animale

Animalele sunt identificate și înregistrate cu respectarea următoarelor termene:

a) animalele din speciile bovine în termen de până la 20 de zile de la naştere;
b) animalele din specia ovine şi caprine, în termen de până la 6 luni de la naştere;
c) animalele din specia porcine, în termen de până la 60 de zile de la naştere, în cazul exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale de tip A de porcine, sau la ieşirea din exploataţie, în cazul exploataţiilor comerciale de porcine, în funcţie de destinaţia acestora.

Animalele sunt identificate și înregistrate, în orice caz, înaintea mutării acestora în afara exploataţiei în care s-au născut, dacă aceasta are loc înaintea termenelor prevăzute.

Animalului care şi-a pierdut unul din mijloacele oficiale de identificare sau al cărui mijloc de identificare electronic a devenit nefuncţional, pentru speciile ovine, caprine, bovine sau crotalia, în cazul animalului din specia porcine, i se aplică un mijloc oficial de identificare duplicat, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA.

purcei-frumosi_b

Animalului din speciile ovine, caprine, bovine, care şi-a pierdut ambele mijloace oficiale de identificare sau al cărui mijloc oficial de identificare electronic a devenit nefuncţional şi pentru care, în urma unei anchete efectuate de medicul veterinar oficial, se face dovada identităţii, i se aplică mijloace oficiale de identificare duplicat în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA.

După aplicarea duplicatului, utilizatorul SNIIA confirmă evenimentul în SNIIA.

Condiţii

DSVSA se asigură că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) fiecare exploataţie este înregistrată în SNIIA;
b) fiecare utilizator SNIIA este înregistrat;
c) fiecărui proprietar de exploataţie i se eliberează un document de înregistrare a exploataţiei care conţine un element de siguranță, care prin citire oferă informaţii referitoare la exploataţie şi deţinător;
d) animalele din speciile ovine, caprine, porcine, bovine, camelide, cervidee și reni sunt identificate şi înregistrate în SNIIA;
e) animalelor din speciile bovine, camelide, cervidee şi reni li se emite un document de identificare unic pe viaţă, în format electronic, ce se tipăreşte/eliberează în format letric în cazul camelidelor, cervideelor şi renilor; în cazul bovinelor, se tipăreşte/eliberează în format letric, la cerere, cu ocazia exportului sau comerţului intracomunitar;
f) fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai dacă acestea sunt însoţite de documentul/documentele de circulaţie şi, după caz, de alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
g) fiecare furnizor primar și furnizor secundar de mijloace oficiale de identificare este înregistrat în SNIIA;
h) fiecare mijlocitor de afaceri cu animale vii este înregistrat în SNIIA;
i) pentru animalele din speciile care fac obiectul prezentului ordin este interzisă activitatea de identificare şi înregistrare în centrele de colectare animale vii, cu excepţia cazului în care acestea si-au pierdut mijlocul/mijloacele de identificare şi se poate stabili trasabilitatea, după caz.
ANSVSA supraveghează şi controlează SNIIA."

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/ordin-ansvsa-identificarea-si-inregistrarea-animalelor

Ultima modificare Vineri, 26 August 2022 08:21

Login pentru a posta comentarii
Go to top