Ordin ANSVSA! Obligatoriu cod SNIIA pentru toate fermele de animale, inclusiv gospodării țărănești!

Fiecare exploataţie de creștere a animalelor, inclusiv cele nonprofesionale, cum ar fi gospodăriile țărănești, din România trebuie înregistrată în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA), avertizează un proiect de Ordin ANSVSA, publicat pe site-ul oficial.

"Înregistrarea exploataţiilor se face prin atribuirea unui cod alfanumeric unic şi permanent generat de către:

a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale; pentru exploatațiile nonprofesionale cu porcine, medicul veterinar de liberă practică împuternicit atribuie codul alfanumeric unic și permanent, doar după ce a verificat și a constatat îndeplinirea condițiilor de biosecuritate stabilite de legislația sanitar-veterinară în vigoare; pentru exploatațiile comerciale de tip A, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploatației nonprofesionale în vederea transformării acesteia în exploatație comercială de tip A, doar după
obținerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare și după înstrăinarea animalelor din alte specii; pentru tabere de vară/stâne medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploatației nonprofesionale în vederea transformării acesteia în tabără de vară/stână, doar după obținerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare;
b) DSVSA, numai pentru exploataţii comerciale, după autorizarea sanitar-veterinară a acestora.

Înregistrarea exploataţiilor nonprofesionale se face astfel:

1) proprietarul care doreşte deschiderea unei exploataţii notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit, precizând speciile de animale pentru care se solicită deschiderea exploataţiei;
2) notificarea trebuie însoțită de cartea de identitate a proprietarului şi de documentele de proprietate pentru suprafața de teren unde dorește să deschidă exploatația sau documentele care, conform legii, atestă dreptul de utilizare a spaţiului destinat creşterii/îngrijirii animalelor, spaţiu care
trebuie să fie bine delimitat faţă de alte exploataţii, în vederea verificării realității datelor înscrise în notificare;
3) medicul veterinar de liberă practică împuternicit se deplasează la faţa locului, verifică existenţa spaţiilor necesare creşterii animalelor, ia coordonatele geografice (GPS) şi înregistrează noua exploataţie doar în cazul în care constată că locul noii exploataţii este bine delimitat faţă de alte
exploataţii şi că nu mai există alte coduri de exploataţii active la acea adresă pe numele solicitantului; în cazul exploataţiilor cu porcine înregistrează noua exploataţie doar după ce a verificat respectarea condiţiilor de biosecuritate stabilite de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare în acest sens şi a
constatat îndeplinirea acestora;
4) medicul veterinar de liberă practică împuternicit arhivează notificarea proprietarului.

Existenţa mai multor coduri active de exploataţie ale aceluiaşi deţinător, la aceeaşi adresă este interzisă.

Deţinerea de către persoanele fizice sau juridice a mai multor exploataţii active este permisă doar dacă acestea se află la adrese diferite, iar mişcarea animalelor între aceste exploataţii se face doar în condiţiile prevăzute de prezenta normă.

Toate exploataţiile din România pentru care nu există cardul de exploatație trebuie să aibă câte un document de înregistrare al exploataţiei, care să conţină informaţiile prevăzute în anexa 2 (mai jos) la norma sanitar-veterinară, emis de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în cazul exploataţiilor nonprofesionale, respectiv ridicat de la sediul DSVSA, în cazul exploataţiilor comerciale, exploataţiilor comerciale de tip A, taberelor de vară şi stânelor.

 Anexa 2

anexa doi ansvsa_b


Proprietarii exploataţiilor pot verifica informațiile aferente exploataţiilor deținute, înregistrate în SNIIA, prin aplicaţii informatice dedicate instalate pe dispozitive proprii sau pot solicita un document care să conțină aceste informații la sediul utilizatorului SNIIA/DSVSA competentă teritorial.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme sanitar-veterinare pentru exploataţiile nou înfiinţate, data înfiinţării este reprezentată de data generării codului alfanumeric unic şi permanent de către SNIIA," precizează Ordinul ANSVSA. 

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/ordin-ansvsa-obligatoriu-cod-sniia-pentru-toate-fermele-de-animale-inclusiv-gospodarii-taranesti

Ultima modificare Vineri, 26 August 2022 08:23

Login pentru a posta comentarii
Go to top