Hotărâre MADR: Cuantum pe hectar subvenții APIA 2022!

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe site-ul oficial, proiectul de hotărâre de Guvern care stabilește cuantumul pe hectar pentru plățile directe pe suprafață cuvenite fermierilor pentru anul de cerere 2022.

Potrivit proiectului de act normativ, "se aprobă cuantumul per hectar al plăţilor directe pe suprafaţă care se acordă pentru anul de cerere 2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."

cuantum ha 2022_b

Cuantumul pe hectar scheme de plată suprafață anul 2022:

Schema de plată unică pe suprafață, SAPS - 96,2796 euro/ha
Plata redistributivă
primul interval 1-5 ha inclusiv 5 euro/ha
al doilea interval peste 5 ha până la 30 ha, inclusiv - 48,7184 euro/ha
Plata pentru înverzire - 58,5308 euro/ha
Plata pentru tinerii fermieri - 48,1398 euro/ha
Plata pentru tinerii fermieri se calculează în funcție de cuantumul pe hectar al schemei de plată unică pe suprafață și poate fi majorat.
Cuantumul pe ha se majorează/diminuează în funcție de plafonul financiar alocat, pe baza suprafețelor determinate.

"Plăţile directe care fac obiectul prezentei hotărâri, ca mecanisme de susţinere a veniturilor producătorilor agricoli, sunt:
a) schema de plată unică pe suprafaţă;
b) plata redistributivă;
c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire;
d) plata pentru tinerii fermieri;

Art. 2. Intervalele de suprafață pentru care se acordă plata redistributivă pentru anul de cerere 2022 sunt următoarele:
a) primul interval: între 1 ha şi 5 ha inclusiv;
b) al doilea interval: peste 5 ha şi până la 30 ha inclusiv.

Cuantumul per hectar al plăţii pentru tinerii fermieri nu depăşeşte 50% din cuantumul per hectar al schemei de plată unică pe suprafaţă."

Proiectul HG anunță că plata avansului APIA va începe la data de 16 octombrie 2022, iar plata finală la data de 1 decembrie 2022. 

"Art. 5. Începând cu data de 16 octombrie 2022, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la art. 1, cu încadrarea în procentul de maximum 70%, prevăzut la art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1352 al Comisiei din 3 august 2022 de derogare, pentru anul 2022, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale.

Art. 6. Începând cu data de 1 decembrie 2022, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între plafonul alocat fiecărei plăţi prevăzute la art. 1 şi sumele calculate şi acordate începând cu data de 16 octombrie 2022 ca plăţi în avans.

Art. 7. Plăţile se acordă în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anii 2022 şi 2023.

Art. 8. Plăţile se fac în lei, utilizând cel mai recent curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană anterior datei de 1 octombrie 2022 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C.

Art. 9. Plăţile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 41/2022, se acordă în limita plafonului alocat României pentru anul 2022 prevăzut în anexa nr. II la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările ulterioare."

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/hotarare-madr-cuantum-pe-hectar-subventii-apia-2022

Ultima modificare Luni, 12 Septembrie 2022 09:33

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top