Decizie MADR: Modificări document subvenții APIA fermieri, crescători animale!

Ministerul Agriculturii a publicat, în dezbatere, pe data de 14 octombrie 2022, pe site-ul oficial, un proiect de hotărâre de Guvern care aduce modificări Planului Național Strategic 2023-2027, documentul în care sunt cuprinse toate subvențiile agricole ale fermierilor, crescătorilor de animale.

Potrivit proiectului de act normativ, "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a notificat, în data de 05.11.2021, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, direcția care derulează procedura de evaluare de mediu, conform prevederilor art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 și astfel a fost declanșată procedura de mediu.

Având în vedere faptul că PNS 2023-2027 se încadrează la art. 5 alin. (2) din HG nr. 1076/2004, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a comunicat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin adresa nr. DEICP/R/260733/03.12.2021 faptul că PNS se supune atât evaluării de mediu, cât și evaluării adecvate. Ulterior a fost demarat procesul de elaborare a Raportului de mediu și a Studiului de evaluare adecvată.

În urma finalizării în luna octombrie 2022 a negocierilor dintre MADR și serviciile Comisiei Europene, au fost aduse modificări substanțiale în conținutul PNS, după cum urmează:

Introducerea unor pachete noi în cadrul DR 01 - Agro-mediu și climă pe pajiști permanente dedicate conservării pajiştilor importante pentru: păsările de pe terenurile agricole (Crex crex, Lanius minor şi Falco vespertinus), fluturi (Maculinea sp.) şi zonelor de hrănire pentru Aquila pomarine și DR 02 Agro-mediu și climă pe terenuri arabile dedicate adaptării la efectele schimbărilor climatice, terenurilor arabile importante ca zone de hrănire pentru Branta ruficollis şi Aquila pomarine şi refugiilor ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor Agricole;

Introducerea unor intervenții noi, respectiv DR 21 - Investiții pentru prevenirea răspândirii pestei porcine africane, DR 13 - Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal, DR 14 - Investiții în fermele de mici dimensiuni, DR 17 - Investiții în sectoarele hamei și/sau struguri de masă, DR 18 Investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice, DR 19 - Investiții neproductive la nivel de fermă și DR 35 - Dezvoltarea cooperării în cadrul lanțului valoric;

Restructurarea intervențiilor sectoriale aferente sectoarelor legume-fructe și apicol.

Toate aceste modificări au condus la prelungirea procesului aferent atât Evaluării Strategice de Mediu, cât și Evaluării Adecvate, având în vedere faptul că rapoartele aferente acestor evaluări necesită elaborare/actualizare în raport cu versiunea revizuită a Planului Național Strategic. Mai mult decât atât, Evaluarea Adecvată a vizat tocmai aceste pachete noi, aferente intervențiilor DR 01 și DR 02.

În prezent, procedura privind Evaluarea Strategică de Mediu și Evaluarea Adecvată se află în etapa de definitivare a raportului de mediu și a studiului privind evaluarea adecvată, urmând ca aceste 2 documente, împreună cu Planul Național Strategic, să fie supuse dezbaterii publice.

decizie-minister_b

După dezbaterea publică, la sfârșitul procedurii, se va emite avizul de mediu, document indispensabil în aprobarea PNS de către Comisia Europeană.

Conform prevederilor art. 86 din Regulamentul UE nr. 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile naționale strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi (UE) nr. 1307/2013, cheltuielile din PNS sunt eligibile pentru contribuția din FEGA începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului aprobării de către Comisia Europeană a planului strategic PAC. În aceste condiții, este necesară aprobarea PNS de către Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2022, în caz contrar România neputând utiliza fondurile destinate plăților directe și intervențiilor sectoriale în anul 2023.

Conform calendarului comunicat de către Comisia Europeană, finalizarea PNS, inclusiv ca urmare a dezbaterii publice prevăzute de HG nr. 1076/2004, trebuie să se realizeze cel târziu până la mijlocul lunii noiembrie 2022 pentru a permite retransmiterea oficială a PNS și parcurgerea procesului formal de adoptare a Planului Național Strategic al României la nivelul Comisiei Europene până la sfârșitul anului 2022.

Având în vedere importanța fondurilor europene aferente Politici Agricole Comune în dezvoltarea sectoarelor destinate agriculturii și industriei alimentare, precum și în susținerea fermierilor români și în dezvoltarea zonelor rurale din România, este necesară accelerarea procedurii SEA, iar prin
prezentul proiect de act normativ se propune promovarea de urgență a unei Hotărâri a Guvernului pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

În susținerea acestui demers, menționăm că Directiva nr. 42/2001 privind evaluarea anumitor planuri și programe asupra mediului, transpusă în legislația din România prin actul normativ menționat anterior, nu menționează expres un termen pentru durata consultărilor, inclusiv a consultării
publice, la care se face referire în art. 31 din HG nr. 1076/2004, ci prevede stabilirea unui termen rezonabil.

Luând în considerare calendarul de aprobare a PNS comunicat de Comisia Europeană, termenul de 45 de zile prevăzut la art. 31 alin. (1) din actul normativ invocat anterior trebuie micșorat, data dezbaterii publice urmând a se stabili după minim 10 zile de la momentul la care se finalizează elaborarea Raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată.

Astfel, prin prezentul act normativ se propune aprobarea unei derogări de la aplicabilitatea prevederilor art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004, în sensul că titularul PNS 2023-2027 are obligaţia de a anunţa atât în mass-media, cât și pe propria pagină de Internet organizarea unei şedinţe de dezbatere publică a strategiei, a raportului de mediu, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data realizării acestei dezbateri, termen ce respectă prevederile art. 6 alin. (2) din Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene Seria L nr. 197 din 21 iulie 2001.

Acest termen reprezintă un interval de timp adecvat în care publicul să își exprime opiniile asupra proiectului de plan sau program, precum și asupra raportului de mediu, înainte de a fi aprobat,"precizează proiectul de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii. 

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/decizie-madr-modificari-document-subventii-apia-fermieri-crescatori-animale

Ultima modificare Marți, 18 Octombrie 2022 13:34

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top