Ajutor pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat 109,52 euro/cap!

Crescătorii de bovine din România beneficiază din 2023 de ajutorul pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat. Este o subvenție inclusă pe lista eco-schemelor, prevăzută de Planul Național Strategic 2023-2027, transmis pe 18 octombrie 2022 Comisiei Europene.

"Fermierii vor fi sprijiniți pentru punerea în aplicare a angajamentelor privind bunăstarea animalelor care depășesc standardele obligatorii relevante care rezultă din legislația națională și europeană.

Acest sprijin este destinat să acopere costurile suplimentare suportate și pierderile de venituri ca urmare a aplicării măsurilor superioare de bunăstare a animalelor.
Intervenția se aplică următoarelor specii și categorii de animale: tineret bovin la îngrășat.

Intervenția urmărește:
1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație;
2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor.

vitei angus ingrasat_b

foto karpaten meat

Condiții suplimentare care depășesc standardele superioare:
1. Creșterea cu cel puțin 15% a spațiului util din adăpost, alocat fiecărui animal în perioada de stabulație;
2. Menținerea zonei de odihnă din adăpost în condiții de confort sporit, prin creșterea cantității minime de așternut cu 50%, de la 2kg/cap/zi la 3 kg/cap/zi.

Cerințe specifice:
Eco-schema se adresează crescătorilor de tineret bovin femel și mascul din specia bovine cu vârsta de maximum 32 de luni care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• să dețină un efectiv rulat/an de maximum 5000 capete tineret bovin la îngrășat;
• efectivul eligibil trebuie să fie deținut până la data livrării în vedere sacrificării, minim 6 luni în exploatație;
• greutatea la livrare în vederea sacrificării către un abator autorizat este de minim 450 kg în viu/cap.

Beneficiarul:
• crescător de animale care se încadrează în categoria fermierilor activ (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului, dețin animalele înregistrate în RNE.
• deține o exploatație autorizată/înregistrată sanitar-veterinar și solicită sprijin prin aceasta eco-schemă pentru tineret bovin la îngrășat.

Eco-schema pentru îngrășarea tineretului bovin se acordă fermierilor activi care îndeplinesc următoarele condiții:

• să dețină un efectiv rulat/an de maximum 5000 capete de tineret bovin cu vârsta de maxim 32 de luni;
• beneficiarul trebuie să fie înregistrat în Baza de Date Electronică a ANSVSA și să dețină un cod de exploatație;
• beneficiarul deține autorizare/înregistrare sanitar veterinară pentru întreaga exploatație cu cod ANSVSA;
• livrează animalele pentru sacrificare în abatoare autorizate sanitar-veterinar care sunt supuse controlului autorității competente privind respectarea Ordinul nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor în timpul sacrificării și uciderii;
• sunt eligibile doar efectivele ieșite din exploatație către abatoare autorizate.

1. Suprafață disponibilă tineret bovin la îngrășat:
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie până la 150 kg 1,5 mp;
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie între 150-220 kg – 1,7 mp;
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie între 221 -300 kg - 1,8 mp;
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie peste 300 kg - 2,5 mp.

2. Adăposturile pentru tineretul bovin la îngrășat trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic și termic, drenată și curățată corespunzător și care să permită tuturor animalelor să se odihnească în același timp. Pentru aceasta se utilizează materiale higroscopice prin aplicarea a 2kg/cap/zi.

Condiții suplimentare care depășesc standardele superioare (crește suprafața cu 15%):
1. Suprafață disponibilă tineret bovin la îngrășat:
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie până la 150 kg 1,725 mp;
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie între 150-220 kg – 1,955 mp;
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie între 221 -300 kg – 2,07 mp;
• tineret bovin la îngrășat cu o greutate vie peste 300 kg – 2,875 mp.

2. Zona de odihnă în condiții superioare de bunăstare trebuie să fie în condiții de confort sporit prin aplicarea suplimentară a 1 kg/cap/zi de material absorbant (așternut).

Cuantum total anual estimat:
1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație - 98,71 EURO/UVM
2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor - 10,81 euro/UVM euro/UVM
TOTAL PACHETE/CAP = 98,71 euro +10,81 euro = 109,52 euro/cap," menționează Planul Național Strategic 2023-2027, document transmis de MADR la Comisia Europeană pe data de 18 octombrie 2022.

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/ajutor-pentru-bunastarea-tineretului-bovin-la-ingrasat-109-52-euro-cap

Ultima modificare Luni, 24 Octombrie 2022 12:45

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top