Ajutorul de 73 euro/vacă! Lista actelor de care aveți nevoie pentru a lua banii!

Crescătorii de bovine din România beneficiază de un ajutor de 73 euro/vacă, maxim 250.000 euro/beneficiar, anunță proiectul de Ordonanță de urgență, pubkicat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii. De ce acte aveți nevoie pentru a lua acești bani?

Agroinfo vă pune la dispoziție lista documentelor atașate cererii de solicitare a ajutorului de stat:lista acte 73_b

Copie CUI / CIF, după caz
Copie buletin/carte de identitate a beneficiarului/titularului/ administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului
Document coordonate bancare/trezorerie
Copie de pe pașaportul fiecărei vaci adulte
Document emis de utilizatorul Sistemului national de identificare din care rezultă efectivul de vaci adulte deținut la data de 31 iulie 2022 în exploatația/ile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere și la data de 31 decembrie 2022lista acte 73 doi_b

Valorificare lapte către prim - cumpărător:
Copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil în perioada 1 august – 31 decembrie 2022 însoţită de documentele, în functie de forma de organizare:
Copii de pe factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august – 31 decembrie 2022 (PJ/PFA/II/IF);
Copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 și valabil cel puțin până la data de 31 decembrie 2022, însoțită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august – 31 decembrie 2022.

Alte tipuri de valorificare:
Copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august – 31 decembrie 2022, însoţită de documentele:
Copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 și valabil cel puțin până la data de 31 decembrie 2022
Documentul sanitar -veterinar pentru valorificare
- prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în perioada 1 august – 31 decembrie 2022
- la unitatea proprie de procesare copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada 1 august – 31 decembrie 2022, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 

Cererea și actele aferente se depun la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) după aprobarea Ordonanței de urgență de către Guvern și publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

 

Sursa:

https://www.agroinfo.ro/politic/ajutorul-de-73-euro-vaca-lista-actelor-de-care-aveti-nevoie-pentru-a-lua-banii

Ultima modificare Joi, 10 Noiembrie 2022 08:30

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top