AGROSTAR

AGROSTAR

BONITARE! Agenția Națională de Zootehnie (ANZ) anunță crescătorii de animale că săptămâna aceasta, până la data de 31 mai 2019, au posibilitatea să-și boniteze, claseze și autorizeze reproducătorii masculi din ferme, utilizați la montă naturală autorizată.

În baza reglementărilor în vigoare privind creşterea şi ameliorarea genetică a animalelor, până la data de 31 mai 2019, se vor efectua lucrările de bonitare, clasare şi autorizare a reproducătorilor masculi utilizaţi la montă naturală autorizată, o acțiune tehnică deosebit de importantă, anunță ANZ, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

În acest sens s-au constitui comisiile de bonitare în vederea realizării în bune condiţii a acestei acțiuni. In acest scop facem următoarele precizări:
- Se vor autoriza la montă naturală numai reproducătorii masculi care la bonitare îndeplinesc cerinţele minime şi condiţiile sanitare-veterinare conform legislaţiei în vigoare.
- În fiecare localitate şi crescătorie comisia de bonitare va încheia un proces-verbal privind rezultatele lucrărilor şi va elibera autorizaţii de utilizare a reproducătorilor în localitatea sau ferma respectivă, semnate de către şef serviciu CRZ şi coordonatorul OJZ.
- Pe baza rezultatelor bonitării şi clasării se va analiza modul de asigurare a necesarului de tauri, bivoli, armăsari, vieri, berbeci şi ţapi pe anul 2019 şi se va întocmi necesarul pentru anul 2020, pe rase.
- Odată cu această acțiune specialiștii OJZ au obligația de a discuta cu primarii localităților unde nu se execută însămânțare artificială pentru a stabili sistemul de reproductie, fie prin montă naturală cu respectarea OM nr. 861/614 din 2003, fie prin
înființarea de PIAV-uri, informează ANZ.

OFICIAL! Fermierii trebuie să facă mai mult în condițiile unui buget restrâns, a declarat directorul general al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală din Comisia Europeană, Bruxelles. DG Agri are un rol esențial în luarea deciziilor pentru acordarea subvențiilor pentru fermieri.

Provocări majore stau în fața noastră. Comisia a propus o viitoare PAC cu ambiții mai ridicate în ceea ce privește mediul și clima și, în același timp, un cadru politic simplificat într-un mediu bugetar mai restrâns. Discuțiile din cadrul Consiliului și Parlamentului European au evidențiat deja această tensiune: trebuie să facem mai mult cu mai puțin! Sunt convins că putem realiza acest lucru numai dacă noi toți îmbrățișăm noile tehnologii, a declarat Jerzy Plewa, directorul general al Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene, citat de un comunicat transmis de Comisia Europeană pentru AGROINFO.

Pentru că fermierilor europeni, implicit celor români, li se pretinde să facă mai mult, dar cu bani mai puțini alocați pentru subvenții, Comisia Europeană invită statele membre să profite de potențialul noilor tehnologii și de digitizare în agricultură, cu scopul de a îmbunătăți durabilitatea și competitivitatea sectorului, simplificând în același timp munca zilnică a agricultorilor. Acest lucru va fi necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite de actuala și viitoarea politică agricolă comună (PAC).

Ca urmare a declarației privind "un viitor digital inteligent și durabil pentru agricultura și zonele rurale europene", semnat de majoritatea statelor membre în aprilie 2019, Comisia s-a întâlnit cu statele membre la 15 mai 2019 pentru a prezenta și a discuta noile tehnologii și digitizarea în agricultură, pe care le oferă sectorului. Prin intermediul PAC, Comisia își propune să faciliteze dezvoltarea acesteia la nivel național și regional.

Inovația și utilizarea noilor tehnologii oferă soluții profitabile în agricultură. Aceasta înseamnă combinarea beneficiilor pentru mediu și climă, în același timp creșterea eficienței și competitivității.

Cu toate acestea, absorbția noilor tehnologii rămâne mult sub așteptări și variază de la o țară la alta. Acest decalaj trebuie abordat pentru a se asigura că toată lumea, inclusiv fermierii mici și mijlocii, poate avea acces la tehnologie și poate beneficia de aceasta.

Propunerile PAC post-2020 iau în considerare, de asemenea, importanța utilizării noilor tehnologii în acest sector. De exemplu, aceasta include utilizarea obligatorie a Instrumentului pentru sustenabilitatea agriculturii pentru nutrienți (FaST) de către beneficiarii asistenței pentru venituri. Acest instrument urmărește să faciliteze utilizarea durabilă a îngrășămintelor pentru toți agricultorii din UE, stimulând în același timp digitizarea sectorului agricol.

Subliniind oportunitățile disponibile prin finanțarea Horizon 2020 și Horizon Europe, rețeaua EIP-AGRI, finanțarea pentru dezvoltare rurală, Comisia a încurajat statele membre să profite de instrumentele disponibile. Pentru următoarea perioadă bugetară, Comisia a propus un pachet de 10 miliarde EUR pentru cercetare și inovare în domeniul alimentar, al agriculturii, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei în cadrul programului Horizon Europe.

Încurajarea noilor tehnologii și a inovării în zonele rurale și în sectorul agroalimentar va fi necesară pentru a asigura un răspuns adecvat la provocările actuale, cum ar fi creșterea condițiilor climatice extreme, hrănirea populației în creștere și asigurarea unei reînnoiri generaționale a sectorului agricol.

OFICIAL! Crescătorii de animale vor negocia liber și vor stabili de comun acord cu abatorul prețurile în viu sau în carcasă pentru carnea de ovine, porcine și bovine, anunță un proiect de hotărâre de Guvern, publicat astăzi, 16 mai 2019, pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii.

Proiectul de act normativ reglementează următoarele:

a) modul de organizare și crearea cadrului juridic al relațiilor de funcționare dintre entitățile componente ale Sistemului național de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, denumit în continuare, Sistemul național de clasificare, în vederea asigurării unei funcționări unitare de înregistrare și raportare, prin intermediul sistemului informatic, a datelor primare de identificare a operatorilor economici, a animalelor vii/carcaselor și informațiilor rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora în baza națională de date a clasificării, prelucrarea, centralizarea și raportarea acestora către autoritatea competentă și apoi către Comisia Europeană;
b) natura juridică a datelor și informațiilor din baza națională de date a clasificării, natura juridică a sistemului informatic, precum și accesul în sistemul informatic;
c) atribuțiile, responsabilitățile, drepturile și obligațiile entităților componente ale sistemului:

Furnizorii/crescătorii de animale:
- să negocieze liber și să stabilească de comun acord cu abatorul prețurile în viu sau în carcasă pentru tranzacția comercială a animalelor din fiecare specie;
- să înregistreze corect acest preț în documentele contabile/filele din carnetele de comercializare, astfel încât acest preț să fie preluat ulterior și înregistrat corect în rapoartele de clasificare;
- să primească de la abator după fiecare sacrificare, respectiv clasificare, rapoartele de clasificare a carcaselor.

Abatoare:
- să asigure condițiile tehnologice pentru sacrificarea animalelor și efectuarea clasificării carcaselor;
- să efectueze corect fasonarea carcaselor astfel încât să respecte modul de prezentare standard al acestora;
- să efectueze corect cântărirea la cald a carcaselor;
- să pună la dispozițier rapoartele de clasificare tuturor furnizorilor/crescătorilor de animale, în termen de maximum 48 ore de la sacrificarea animalelor;
- să permită desfăşurarea inspecţiilor.

Agenții de clasificare/clasificatori:
- să dețină autorizație de clasificare emisă de Inspecția Clasificare Carcase
- să efectueze înregistrarea corectă, conformă cu realitatea din documentele furnizate de abator, în raportul de clasificare,;
- să întocmească individual raportul de clasificare, în aceeași zi în care au fost clasificate carcasele, sau în maximum 24 de ore de la încheierea sacrificării animalelor;
- să transmită rapoartele de clasificare în termenul prevăzut de legislație, prin intermediul sistemului informatic în baza națională de date a clasificării;
- să permită desfăşurarea inspecţiilor

Entitatea desemnată persoană juridică de drept public sau privat:
- gestionează și arhivează baza națională de date a clasificării;
- gestionează la nivel național sistemul informatic și furnizează parolele de acces securizat în acest sistem;
- colectează de la entitățile componente ale Sistemului național de clasificare informațiile rezultatelor de clasificare a carcaselor și prețurile acestora, prelucrează și centralizează aceste date, aplică metodologiile specifice pentru calcularea prețurilor cuprinse ulterior în rapoartele naționale de prețuri și le transmite Inspecției Clasificare Carcase;
- organizează programele de formare profesională pentru ocupația de clasificator;
- emite atestatele de clasificator.

Inspecția Clasificare Carcase:
- elaborează legislația națională;
- este responsabilă cu controalele la fața locului;
- monitorizează și controlează îndeplinirea atribuțiilor entităților componente din cadrul Sistemului național de clasificare;
- îndeplinește obligațiile de raportare către Comisia Europeană;
- acordă, suspendă și/sau anulează autorizațiile de clasificare.
- asigură efectuarea inspecțiilor la fața locului de către Comitetul de inspecție al Uniunii Europene;
- constată contravențiile și aplică sancțiunile care se impun pentru nerespectarea legislației.

Proiectul de act normativ stabilește și cadrul juridic în baza căruia se vor emite actele normative și procedura pentru stabilirea cadrului legal și a naturii juridice a raporturilor dintre entitățile componente.

De asemenea, stabilește și sancționarea cu amenzi de la un minim de 500 de lei până la un maxim de 50.000 de lei de pentru agențiile de clasificare a carcaselor, clasificatori, abatoare care nu respectă prevederile hotărârii.

Sursa foto: Livestock

Sursa https://www.agroinfo.ro/economic/decizie-pentru-crescatorii-de-animale-pretul-pe-kilogramul-in-viu-la-ovine-porcine-si-bovine

 

"CES despre Declarația de la Sibiu"

Bucureşti, 14-05-2019

Şefii de stat sau de guvern din ţările Uniunii Europene, precum și liderii PPE, precum şi Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani şi Angela Merkel, s-au reunit în 9 mai 2019, într-un summit informal la Sibiu pentru a discuta despre viitorul UE. Liderii europeni au adoptat Declaraţia de la Sibiu, un document care cuprinde 10 puncte, reprezentând 10 promisiuni față de cetățenii europeni.
 

Sursa:
 
Comentând Declarația de la Sibiu, difuzată pe scară largă, Luca Visentini, secretar general al Confederației Europene a Sindicatelor, a declarat că "Putem susține toate cele 10 principii, deși sunt foarte generale și nu conțin propuneri concrete de acțiune. (...) Declarația în sprijinul unității europene, a democrației și a statului de drept este utilă în aceste zile când există politici populiste și anti-europene. Este păcat că dialogul cu partenerii sociali și societatea civilă nu sunt menționate. (...)”

 

Ce contează cu adevărat este ceea ce se întâmplă în continuare. Summitul de la Bruxelles din iunie trebuie să înceapă să transforme principiile în acțiune.”

 

”Consiliul ar trebui să invite Comisia și Parlamentul European să își consolideze eforturile actuale de stimulare a investițiilor și de reformă a UEM și a normelor economice ale UE, să propună un plan de acțiune pentru punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale și noi inițiative pentru mobilitate echitabilă și migrație, precum și tranziții echitabile din punct de vedere social spre o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și digitală. Ei ar trebui în special să solicite noi măsuri pentru a elimina diferența de salarizare dintre Est și Vest cu salarii mai mari pentru toți, prin creșterea salariilor minime și prin negocierea mai concludentă a contractelor colective de muncă."

 

Iată textul integral al Declarației de la Sibiu:

”Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am întrunit la Sibiu pentru a discuta și a privi înainte spre viitorul nostru comun.

Peste câteva săptămâni, cetățenii europeni își vor alege reprezentanții în Parlamentul European, la patruzeci de ani după exercitarea, pentru prima dată, a acestui drept fundamental. O Europă reunită în pace și democrație este doar una dintre numeroasele realizări. Încă de la începuturile sale, Uniunea Europeană, cu valorile și libertățile sale ca forță motrice, a oferit stabilitate și prosperitate în întreaga Europă, în interiorul granițelor Uniunii și dincolo de ele. De-a lungul anilor, a căpătat un rol important pe scena internațională. Cu o populație care se ridică la aproximativ jumătate de miliard de cetățeni și o piață unică competitivă, Uniunea Europeană este un lider în comerțul internațional și conturează politica mondială.

Ne reafirmăm convingerea că, uniți, suntem mai puternici în această lume tot mai neliniștită și care prezintă tot mai multe provocări. Recunoaștem că avem responsabilitatea, ca lideri, de a face Uniunea noastră mai puternică și de a ne crea un viitor mai bun, recunoscând totodată perspectiva europeană a altor state europene. De aceea, convenim astăzi în unanimitate asupra a zece angajamente care ne vor ajuta să ne ridicăm la înălțimea acestei responsabilități:

·       Vom apăra o singură Europă – de la est la vest și de la nord la sud. În urmă cu treizeci de ani, milioane de oameni s-au luptat pentru unitate și pentru a fi liberi și au doborât Cortina de fier care a împărțit Europa în două timp de mai multe decenii. Nu vom lăsa loc de diviziuni care vin în contra interesului nostru colectiv.
·       Vom rămâne uniți, la bine și la greu. Vom da dovadă de solidaritate în vremuri dificile și vom sta întotdeauna alături unii de ceilalți. Putem să ne exprimăm și ne vom exprima la unison.
·       Vom căuta întotdeauna soluții comune, ascultându-ne unii pe ceilalți într-un spirit de înțelegere și respect.
·       Vom continua să protejăm modul nostru de viață, democrația și statul de drept. Drepturile inalienabile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni au fost dobândite cu mari greutăți și le vom prețui întotdeauna cum se cuvine. Vom apăra valorile și principiile noastre comune consacrate în tratate.
·       Vom obține rezultate acolo unde contează cel mai mult. Europa va continua să fie un actor important în chestiunile importante. Vom continua să acordăm atenție preocupărilor și speranțelor tuturor cetățenilor europeni, aducând Uniunea mai aproape de cetățenii noștri, și vom acționa ca atare, cu ambiție și hotărâre.
·       Vom respecta întotdeauna principiul echității, nu doar pe piața muncii, ci și în serviciile sociale, în economie sau în transformarea digitală. Vom reduce într-o mai mare măsură diferențele dintre noi și îi vom ajuta întotdeauna pe cei mai vulnerabili din Europa, punând oamenii pe primul loc, și nu politica.
·       Ne vom înzestra cu mijloacele potrivite ambițiilor pe care le avem. Vom oferi Uniunii mijloacele necesare pentru a-și realiza obiectivele și a-și duce la îndeplinire politicile.
·       Vom proteja viitorul următoarelor generații de europeni. Vom investi în tineri și vom construi o Uniune pregătită pentru viitor, capabilă să reziste celor mai presante provocări ale secolului XXI.
·       Ne vom proteja cetățenii și le vom oferi siguranță investind în puterea pașnică și în puterea coercitivă și colaborând cu partenerii noștri internaționali.
·       Europa va fi un lider mondial responsabil. Provocările cu care ne confruntăm astăzi ne afectează pe noi toți. Vom continua să colaborăm cu partenerii noștri la nivel internațional pentru a menține și a dezvolta ordinea internațională bazată pe norme, pentru a valorifica pe deplin noile oportunități comerciale și pentru a aborda împreună probleme globale, cum ar fi conservarea mediului și combaterea schimbărilor climatice.
Deciziile pe care le luăm vor urma spiritul și litera acestor zece angajamente. Uniunea de astăzi este mai puternică decât cea de ieri și dorim să continuăm să o facem tot mai puternică pentru ziua de mâine. Acesta este angajamentul nostru pentru generațiile viitoare. Acesta este spiritul de la Sibiu și spiritul unei noi Uniuni în 27 pregătită să își îmbrățișeze viitorul ca un corp unitar.”

(CES)

Sursa http://dialoc.ro/?s=CES+despre+Declara%C8%9Bia+de+la+Sibiu

 

De peste 25 de ani este unul dintre cei mai influenţi oameni din România: Dumitru Costin, preşedintele Blocului Naţional Sindical. Am stat de vorbă cu domnia sa despre perspectivele pe care le are tineretul pe piaţa muncii din România, despre lipsurile din sistemul de educaţie în domeniul formării tinerilor, despre încredere, despre bullying, acest fenomen apărut de ceva timp în şcolile româneşti şi care nu a fost încă reglementat. Blocul Naţional Sindical face parte din grupul de lucru din cadrul proiectului “STAND-UP – Cresterea participării şi rolului societăţii civile în influenţarea şi îmbunătăţirea politicilor publice” iniţiat de Asociaţia Telefonul Copilului.  

———————————————————

Ce înseamnă munca în domeniul sindical în România, la 30 de ani după revoluție?

– E o activitate extrem de intensă care îi solicită și fizic și psihic pe cei care se implică și fac această activitate cu sufletul, pentru că trebuie să pui suflet, nu poți să fii mercenar într-o astfel de acțiune. Ai un mare handicap, pentru că pe masa ta de lucru se strâng în permanenţă doar lucruri negative. De regulă, oamenii apelează la tine atunci când au nevoie și vin cu tot felul de cereri, în marea lor majoritate sunt legate de relațiile de muncă, de condițiile de muncă, situații disperate în care angajatorii iau decizia să închidă sau să își restrângă activitatea și atunci trebuie să încerci să găseșți soluții pentru ei. În plus, la nivelul la care fac activitate sindicală, se strâng, așa cum în Dunăre se strâng apele dintr-o sumă de râuri și pârâuri, și la noi se strâng “apele” tuturor problemelor care apar în foarte multe domenii: de la domeniul public, la lucrători în companii cu capital de stat care au alte tipuri de probleme și de provocări, la problemele generate în relațiile de muncă în mediul economic privat. Trebuie să ai în jurul tău oameni de bună calitate cu care să poți face față tuturor acestor provocări și confruntări. Legislația actuală nu ajută lucrătorul român absolut deloc într-o reprezentare corectă a intereselor sale pentru că în 2011 legislația a fost modificată brutal. De atunci, s-a produs o debalansare în relația angajat- angajator. Angajatorul are în România de astăzi foarte multe grade de libertate, de puteri sporite, prin care își permite să își apere înzecit interesele în relația cu angajatul. Sunt deja 8 ani de când operează aceste modificări brutale în legislația muncii din România. Nu am reușit asta nu pentru că nu am vrut noi, nu pentru că nu am făcut ceea ce putem să facem, ci pentru că întreagă clasa politică din România se închină la “zeul “ ban  și au fost foarte atenți la nevoile mediului de afaceri și mai puțin la nevoile masei de cetățeni care au statut de salariat sau care vor deveni salariați la terminarea școlii, ne-a fost greu să producem acele modificări. Pe cale de consecință, văzându-se ostracizați în propria lor țară, cetățenii cu vârstă de muncă au preferat să își ia desaga în băţ și să plece în lumea largă să își găsească soluții pe alte piețe de muncă , mai puțin în România. Ăsta e şi principalul motiv pentru care avem milioane de români care au plecat de aici. Şi aici nu discutăm doar despre condițiile de salarizare, de condițiile de muncă, de programul de lucru, discut și de un ansamblu de norme și de instituții care trebuie să funcționeze la nivelul unei naţiuni performanțe. Mă refer aici la condiile de locuire a populației în vârstă de muncă, la condițiile de transport, la educație, la sănătatea publică. În România de astăzi, toate arată ca niște vulnerabilități și toate se traduc într-un disconfort uriaș pe care cetățeanul îl are. De aici, această sumă de probleme a apăsat enorm asupra cetățenilor care au preferat să plece, în loc să rămână aici să lupte. Pe lângă asta mai putem să adăugăm și zona justiției care a fost, subliniez “a fost”, și este în continuare o problemă pentru mulți pentru că uneori când te duci să îți aperi interesul în justiție ori te costă foarte mult, ori durează cu anii, ori din cauza faptului că ai costuri foarte mari în ceea ce privește accesul în justiție și ulterior trebuie să pierzi din timpul pe care trebuie să ți-l aloci muncii și familiei, preferi saaccepti acest statut de abuzat , de călcat în picioare. Și atunci, unii au spus:” Noi nu mai vrem lucrul asta.” Și au preferat să plece, deși îmi este din ce în ce mai greu să țin în echilibru organizațiile sindicale pentru că avem pe de-o parte oamenii care au rămas în țară și din ce în ce mai mulți sunt cetățeni cu vârste de peste 45 de ani care sunt extrem de vulnerabili pe piață muncii și atunci acceptă aproape orice pentru că le este teamă că odată ce își pierd locul de muncă nu mai găsesc alternative.În ciuda faptului că se plâng pe toate canalele media că e criză de forță de muncă pe piață muncii din România, angajatorii nu sunt dispuși să angajeze oameni cu vârste de peste 45 de ani. Dacă o să le pui la dispoziție un lucrător calificat și eventual  cu studii superioare o să îl refuze. Deci, pe de o parte discutăm de această zona a persoanelor de peste 45 de ani care sunt dominante astăzi în structura organizațiilor sindicale, pe de altă parte discutăm și de generația tânăra care din păcate este văduvită astăzi de aproape orice tip de informație și educație  care să vizeze consolidarea statutului lor de cetățean: să-și înțeleagă menirea că cetăţean, să înțeleagă drepturile și obligațiile pe care le au. Școala ar trebui să fie prima care ar trebui să facă asta. Dacă luați curricula școlară o să vedeți că tinerii în România nu primesc pe parcursul procesului educațional astfel decompetenţe. De aici și momentul critic cu care se confruntă la sfârşitul școlii când trebuie să facă tranziția de la școală la piața muncii și pentru că nu au competențele necesare, în momentul în care intră în piața muncii devin victime. În acel moment, în relația cu angajatorii, sunt vulnerabili, acceptă o lună, 2, 3 apoi fac ce fac și alții: își iau traista în băţ și pleacă. De aici și exodul masiv al tinerilor care continuă să ne transmită aceste mesaje: “Vrem să plecăm din această țară!”. Cam asta e imaginea tristă a României. Las de o parte o serie de vulnerabilități pe care le avem și noi că mișcare sindicală, pentru că suntem încă o organizație prizonieră modului de organizare, gândire a anilor ‘90. Unii nu au înțeles că trebuie să ne adaptăm, să ne schimbăm. Cel puțin eu și echipa de conducere a BNS-ului venim cu lucruri noi, am lansat în urmă cu 2 ani de zile un sistem de comunicare și informare care ar fi trebuit astăzi să ajungă pînă la nivelul fiecărui individ, trecând prin toate etapele de organizare sindicală, federații profesionale, confederații si nu în ultimul rând, la nivel de membru, pentru că eu am o filozofie pe care încerc să o aplic, dar din păcate îmi este foarte greu să ajung la nivelul indivizilor, a membrilor de sindicat explicând liderilor de sindicat care compun familia BNS că dacă nu schimbăm complet sensul organizării și funcționarii mişcării sindicale și dacă nu venim în mod ţintit pe nevoile indivizilor cu soluții la problemele pe care le au, atunci indivizii se îndepărtează ușor-ușor de structurile sindicale. Pentru că înainte de toate, o structura sindicală se constituie prin exercitarea dreptului individual la liberă asociere. E unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Dacă indivizii de la un anumit nivel nu au o agendă comună, nu au niște teme comune, niște provocări comune și nu doresc să se asocieze în vederea promovării intereselor lor, a promovării intereselor lor, nu o vor face. Și atunci nu există structuri asociative numite sindicate, pe cale de consecință nu există nici federațiile profesionale și nu în ultimul rând, nu există confederațiile care presupun asocierea mai multor federații din domenii de activitate diferite. Am gândit și un pachet de servicii care să fie oferit membrilor de sindicat, pentru că altfel, de ce ar adera? Oamenii chiar întreabă: “ De ce să ader?”. Pentru că, spun eu și spune echipa de conducere a BNS-ului, înainte de toate ai nevoie de un pachet integrat de servicii la care să ai acces, servicii  pentru piața muncii: ai nevoie de consiliere și orientare în carieră, ai nevoie de consultanță juridică în problemele de dreptul muncii pentru că nu ai acele informații și acele competențe care să îți permită să închei un contract individual de munca bun, sau atunci când ești chemat de un angajator să îți facă un act adițional sau îți propune să îți renegociezi contractul individuial de muncă ai nevoie de cineva care are competențe să stea lîngă ține și să te ajute să nu fii înșelat în convenția pe care o faci. Ai nevoie pe parcursul vieții atunci când pierzi jobul sau ești în risc să îl pierzi să poți  să ai acces la programe de calificare sau recalificare care să îți scurteze perioada de ședere în șomaj, ai nevoie de acces la o rețea de experți în probleme de discriminare pe piață muncii, pe care BNS o are și acum o dezvoltăm la nivel de fiecare unitate, de fiecare agent economic, la fiecare instituie publică în care avem organizațîi sindicale în care vor există reprezentați autorizați către care să se ducă problemele pe care le au oamenii. Înainte de toate trebuie să înțeleagă ce este discriminarea, cum se manifestă ea pentru  că dacă nu înțelegi definiția și principiile nu sesizezi că ești abuzat la locul tău de muncă sau discriminat la locul de muncă sau în societate și atunci te duci către cineva care poate să facă  acest lucru. Suplimentar să fii ajutat să îți cauți un loc de muncă alternativ pentru că poți, de exemplu, pentru anumite meserii, calificări pe care le ai sau le poți deprinde, să ai un al doilea job din care să îți cîștigi mai bine existența și în ultimul rând să te duci și cu alte tipuri de servicii care astăzi nu sunt acceptate, recunoscute și asumate de mișcarea sindicală, cum ar fi: să poți să te duci către familiile care au copii, cu informații, cu servicii suport. Asociația Telefonul Copilului pentru mine este un tip de serviciu cu care poți să mergi către familiile care au copii și care se confruntă cu tot felul de probleme. Vă pot demonstra cu fapte, programe și proiecte pe care le-am inițiat și le-am dus în ultimii ani de zile la maturitate și care ne-au ajutat  să dezvoltăm ceea ce v-am spus până acum. Suntem pregătiți oricând să facem aceste lucruri. Suplimentar, o să dezvoltăm în perioada imediat următoare un program pilot care vizează românii care se află la muncă în străînătate, pentru că am constatat că sunt abandonați complet şi o să venim cu un pachet de servicii suport. Mai întâi, pentru cetățenii români care merg în scop de muncă pe piața muncii din Germania sau care se află deja la muncă în Germania. Veți vedea în curând în ce constau acele servicii pe care le vom face pentru ei. Vom fi interconectați cu ei în permanenţă prin intermediul unui telefon mobil și al unei aplicații pe care le-o punem la dispoziție. La rândul lor, vor avea posibilitatea să se întâlnească cu experții noștri atât în România cât și în Germania, pentru că avem parteneri în Germania în 7 centre regionale, în landuri diferite, cu care vor putea să stea de vorba și care vor putea ajuta. După acest proiect pilot vom încerca să extindem modelul, ajustand erorile, îmbunătățind performanța modelului să îl ducem și în alte state membre în care se află milioane de români la muncă și să încercăm să facem niște lucruri bune și pentru ei, în parteneriat cu organizațiile sindicale din țările respective. Pentru că am pomenit de generația tânără, trebuie să știți că suntem singura organizație sindicală din România care în ultimii ani de zile a intrat în școli și nu a intrat pentru a sindicaliza profesorii. Eu personal am bătut toată România împreună cu o echipa multidisciplinară. Avem în momentul de față parteneriate cu peste 280 de licee din România. Am lucrat cu tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani, tineri care urmează să intre în acea perioada critică a vieții lor când ies dintr-un mediu în care trăiesc, învață, în care primesc aprecieri, calificative, note și intră în altă zona brutală pentru care, din păcate, sunt insuficient pregătiți de școala românească: intră în piața muncii. Și atunci ne-am dus către școli în ideea de a pregăti un pachet de informații, servicii suport care să îi ajute pe tineri exact în acest proces de tranziție. În baza acestor parteneriate am dezvoltat un conținut de informații pe care l-am pus la dispoziția consilierilor școlari. Din păcate, activitatea de consiliere şi orientare în școlile din România, cea care ar trebui făcută prin agențiile județene de ocupare și formare a forței de muncă este extrem, extrem de slabă. De aici avem lipsa de performanță în integrare pe piața muncii, avem lipsa de performanță în ce privește orientarea copiilor în diverse procese educaționale pentru a pune în valoare potențialul pe care fiecare dintre ei îl are. Trebuie să începi cu un sistem de evaluare a potențialului fiecărui copil încă de la vârste foarte fragede. Identificând în el potențialul pe care îl are, abilitățile pe care le are, capabilitățile individuale, în funcție de ele îl poți orienta pe diverse profile de cariere școlare. Îi vom propune doamne ministru Ecaterna Andronescu să începem cu un program pilot pe niște școli în țară, urmând că randamentele pe care le dau aceste programe pilot să le extindem și să le introducem la nivel de curricula școlară la nivel de țară. Și pentru că am pomenit de tineri: periplul nostru prin școlile din România a însemnat contact direct cu generația tânără. În grupuri şcolare am intrat în contact și cu tineri cu vârste mai mici de 15 ani care și ei surprinzător erau interesați de ceea ce făceam noi acolo. Acest lucru ne-a mai pus încă într-o ipostază: interacționând cu comunitățile de tineri am identificat tipuri de atitudini, spețe, pe care le regăsim sub umbrela unui concept pe care l-am asimilat deja și în România și despre care se discuta foarte mult, din păcate se face încă foarte puțin: bullyingul. Am identificat o multme de spețe în șoala românească și în comunități, în grupuri care din păcate acest fenomen afectează evoluția și creșterea tinerilor și de aceea trebuie intervenit cu măsuri specifice, țintite, duse acolo unde trebuie.

Cum credeți că poate fi reglementat acest fenomen?

– În primul rând România suferă în foarte multe domenii la capitolul definiții. Acest lucru pleacă de la un lucru pe care l-am studiat împreună cu un grup de cercetători la sfârșitul anilor ‘90: evoluția limbii române. Avem o dinamică extrem de scăzută a limbii române iar această dinamică ne determină pentru că avem un vocabular limitat să importăm în limba română termeni, concepte, să le asimilăm. De aceea, limba română e invadată de o mulțime de termeni preluați în principal din limba engleză care evident domină și această nouă lume care se consolidează cu fiecare zi care trece. Revenind la bullying: o lege ar trebui să definească și să explice ce înseamnă. Această lege ar trebui să genereze niște mecanisme în primul rând de prevenție și în al doilea rând sancționatorii pentru că dacă faci prevenire și vezi că unii persistă, trebuie să găsești soluții să-i și sancționezi pe cei care continuă să abuzeze. Această lege în opinia mea va trebui să fie doar o lege cadru care să definească și să arate rolul, mecanismele și instituțiile, iar după aceea trebuie gândit un ansamblu de poltici publice care să vizeze în egală masură familia, pentru că de multe ori de acolo izvorăsc mugurii bullyingului, școala cu ambele sale componente: atât corpul profesoral cât și elevii, care uneori sunt victime, alteori sunt generatorii unor fenomene de bullying. Trebuie gândit şi un model care să ducă la parteneriate public-private. Eu nu cred în soluții centrate pe instituții publice pentru că ele și-au arătat limitele, ci trebuie gândite niște modele de lucru care să însemne implicarea atât a instituțiilor publice, cât și a celor din zona privată de tip ONG care se poate implica cu mai multe energii în rezolvarea acestor tipuri de probleme.

Revenind la prima parte a discuției. Ați pus accentul pe cîțiva termeni: încredere, educație, familie. Și-a pierdut românul încrederea în instituții și în oameni?

– Din păcate, da. Românul și-a pierdut încrederea în instituții publice, în alte tipuri de structuri, …

Inclusiv în instituția familiei.

– Da, și în instituţia familiei, în cea sindicală. Sunt foarte mulți factori care au contribuit la acest lucru. Această lipsă de încredere a ajuns să destructureze țesuturile societății românești în ansamblul său. Ne privim cu neîncredere și trebuie să vii cu exemple de bune practici și să recâștigi ceea ce s-a pierdut. Și asta ne costă.

Sursa http://dialoc.ro/dumitru-costinlipsa-de-incredere-a-ajuns-sa-destructureze-tesuturile-societatii/

 

EVENIMENT! Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că, în perioada 15-17 mai 2019, organizează la București, alături de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și sub patronajul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cea de-a 45-a Conferință a Directorilor Agențiilor de Plăți din Uniunea Europeană, în contextul exercitării de către România a  Președinției Consiliului Uniunii Europene, anunță un comunicat transmis de APIA pentru AGROINFO.

Conferința directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană este un eveniment informal bianual, organizat în cadrul președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, destinat, în primul rând, directorilor agențiilor de plăți din toate statele membre ale UE și statele candidate, dar care se bucură totodată de participarea reprezentanților unor instituții europene de marcă, precum Comisia Europeană și Curtea de Conturi Europeană.

Evenimentul reprezintă platforma ideală pentru întărirea dialogului și a cooperării între agențiile de plăți ale UE în vederea îmbunătățirii proceselor și a rezultatelor punerii în aplicare a politicii agricole comune (PAC).

Conferința de la București își propune să faciliteze schimbul de experiență, bune practici și lecții învățate în rândul agențiilor de plăți, pentru identificarea provocărilor comune cu care acestea se confruntă în actuala perioadă de programare, dar și a unor posibile soluții comune.

Totodată, conferința urmărește să abordeze perspectivele și provocările subsumate procesului de tranziție de la actuala la viitoarea PAC după 2020 și va beneficia de prezentări, ateliere de lucru, dezbateri și contribuții din partea tuturor actorilor implicați în proiectarea și implementarea PAC (agențiile de plăți, Comisia Europeană, Curtea de Conturi Europeană).

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/se-intampla-miercuri-sefii-agentiilor-de-plati-din-ue-discutii-la-bucuresti-despre-subventii

 

BANI PENTRU FERMIERI! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a acordat  finanțare pentru achiziționarea și instalarea sistemelor de plasă antigrindină în exploatații pomicole prin submăsura 4.1a din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), anunță AFIR.

AFIR a încheiat contracte de finanțare cu 412 pomicultori în valoare de 204 milioane de euro prin submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”.

Dintre aceștia, 85 au prevăzut prin proiect achiziționarea de plase antigrindină. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 11 milioane de euro, iar suprafața culturilor protejate prin instalarea acestor sisteme antigrindină este de 383 de hectare.

„Rezultatul schimbărilor climatice, dar și cererea pe piața românească  a produselor de calitate la prețuri accesibile, au creat necesitatea utilizării tehnologiilor de ultimă generație și în sectorul pomicol. Printre acestea pot fi incluse și plasele antigrindină utilizate în zonele cu risc sporit de producere a unor fenomene nefavorabile.

Astfel, prin PNDR 2020, au fost prevăzute fonduri inclusiv pentru tehnologizarea exploatațiilor pomicole, menite să protejeze livezile și culturile de arbuști. Dacă finanțarea sectorului pomicol a demarat mai greu la începutul Programului, începând cu sesiunile din 2018 lucrurile s-au îmbunătățit mult în acest sector ca urmare a simplificărilor procedurale și administrative pe care le-am implementat la nivelul Agenției. Ultimul Raport de selecție intermediar evidențiază această creștere a numărului de proiecte depuse, dar mai ales a calității acestora prin punctajele foarte mari obținute. Anvelopa financiară alocată pentru investiții în exploatații pomicole a fost consumată în totalitate. Pentru acest sector vom deschide  o nouă sesiune pentru procesarea produselor pomicole prin submăsura 4.2a, în a doua jumătate a acestui an”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

În plus față de proiectele contractate deja, AFIR a primit în sesiunea anuală 2019, în cele două etape lunare (februarie și martie), 81 de solicitări de finanțare pentru proiecte de investiții în exploatații pomicole ce includ plase antigrindină, în valoare totală de 7,72 milioane de euro.

Aceste solicitări sunt în etapa de evaluare și selecție în vederea finanțării. În cazul în care vor fi finanțate, suprafața exploatațiilor pomicole care va fi protejată prin finanțarea acestor proiecte este de 378 de hectare. Cele mai multe cereri de finanțare care prevăd și achiziționarea de plase antigrindină, peste 40, au fost depuse în regiunea Nord-Vest și au o valoare de peste 3,5 milioane de euro.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/ajutor-de-milioane-de-euro-pentru-plase-antigrindina

 

OFICIAL! Ministrul agriculturii, Petre Daea, a prezidat Consiliul Agricultură și Pescuit, AGRIFISH, ținut la Bruxelles, marți, 14 mai 2019. O noutate pentru agricultorii români este propunerea pentru o nouă subvenție, o sumă unitară cu care să se intervină în sprijinul fermierilor, un altfel de ajutor decât subvenția pe suprafață și cea pe cap de animal, anunță Ministerul Agriculturii, într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Pachetul de reformă a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada post 2020

”Noul model de performanță este elementul central al reformei PAC și cea mai inovatoare caracteristică a acesteia. Aceste schimbări de paradigmă vor permite Statelor Membre să aibă un cuvânt mai greu de spus în elaborarea politicilor lor naționale, dar vor avea și o responsabilitate mai mare. Avansarea discuțiilor noastre cu privire la acest aspect ne va ajuta să definim poziția Consiliului cu privire la întregul pachet de reformă”, a afirmat Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului.

Consiliul a avut un schimb de opinii în cadrul sesiunii publice privind noul model de performanță a pachetului de reformă PAC post 2020, pe baza unui document al Președinției. Miniștrii și-au concentrat intervențiile asupra raportării reperelor și a evaluării performanței, precum și asupra posibilității stabilirii unor sume unitare pentru intervenții, altele decât pe suprafață și pe cap de animal.

O planetă curată pentru toți

”Săptămâna trecută, la Sibiu, liderii noștri au reafirmat importanța abordării unitare a schimbărilor climatice. Deși obiectivul principal al agriculturii este asigurarea securității alimentare pentru Europa, agricultura și silvicultura pot contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale UE în ceea ce privește mediul. Astăzi am discutat despre modul în care putem să-i încurajăm  și să-i pregătim pe fermierii noștri să facă față acestei provocări”, a declarat Petre Daea, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale din România și președinte al Consiliului.

daea-hogan-agrifish_b

Consiliul a fost informat și a avut un schimb de opinii cu privire la aspectele agricole din comunicarea Comisiei "O planetă curată pentru toți: o viziune strategică europeană pe termen lung pentru o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere al climei".

Miniștrii s-au concentrat în special asupra acțiunilor prioritare care ar trebui întreprinse la nivel european și național în domeniul agriculturii și silviculturii pentru a contribui la realizarea obiectivelor acordului de la Paris până în 2050.

Probleme agricole legate de comerț

Comisia a informat Consiliul privind performanța comerțului agricol din UE. Aceasta a raportat, în special, ultimele progrese ale inițiativei sale diplomatice de promovare a produselor agricole europene în lume, precum și negocierile comerciale care au fost încheiate sau sunt în curs de desfășurare și care au un impact asupra agriculturii europene. Acestea includ: Mercosur, Australia și Noua Zeelandă.

Miniștrii au avut ocazia să-și expună punctul de vedere și să reflecteze asupra aspectelor sensibile, precum și asupra priorităților și avantajelor pentru agricultura UE în contextul negocierilor comerciale libere aflate în curs de desfășurare și a celor viitoare, întreprinse de UE.

Alte subiecte de pe ordinea de zi
Miniștrii au fost, de asemenea, informați despre:
•regulamentul privind viitorul Fond European pentru Pescuit și Afaceri Maritime
•urmărirea hotărârii Curții Europene de Justiție privind organismele modificate genetic
•situația din sectorul fructelor

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/o-noua-subventie-pentru-fermieri-alta-decat-pe-hectar-si-cap-de-animal

 

OFICIAL! Ministerul Agriculturii anunță suma care este transferată, în aceste zile, în conturile fermierilor! Banii sunt pentru investiții în ferme, instalare tineri fermieri, dezvoltarea fermelor mici și investiții în exploatații pomicole.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează că beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală care au încheiat contracte de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și care au depus cererile de plată la AFIR în luna aprilie 2019, vor primi în conturile bancare în data de 13 mai 2019 sumele aferente cheltuielilor eligibile realizate în cadrul proiectelor. Suma totală care va fi transferată beneficiarilor PNDR este de 23.353.638,77 euro.

La aceasta tranșă de plată, AFIR va deconta cheltuielile realizate pentru investiții în exploatații agricole și în exploatații pomicole, în unități de procesare a produselor agricole, pentru instalarea tinerilor fermieri, pentru dezvoltarea fermelor mici, dar și pentru diverse investiții în mediul rural care nu au specific agricol.

De asemenea, vor fi decontate cheltuieli aferente lucrărilor pentru infrastructura agricolă și pentru infrastructura rutieră din mediul rural, pentru protejarea patrimoniului cultural, pentru axa LEADER, pentru înființarea grupurilor de producători, precum și pentru cooperarea fermierilor pentru realizarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale.

Facem precizarea că o nouă decontare a cheltuielilor eligibile realizate de beneficiarii PNDR va fi realizată de AFIR la sfârșitul lunii mai, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Agriculturii pentru AGROINFO.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/vine-plata-suma-transferata-in-conturile-fermierilor

 

SE ÎNTÂMPLĂ DE LA ANUL! Vom elimina impozitul pe subvențiile din agricultură, a anunțat Liviu Dragnea, șeful Partidului Social Democrat (PSD), în urmă cu puțin timp, la Viața Satului, TVR 1. În acest moment, subvențiile de care beneficiază fermierii români, inclusiv cele venite de la Uniunea Europeană, sunt impozitate, deși măsura nu este legală.

De la anul, impozitul pe subvenție trebuie să fie eliminat, asta înseamnă venituri în plus la fermieri, curaj la fermieri. (...) Unul dintre obiectivele noastre majore este prelucrarea în România a produselor. Dacă fermierului îi dau din ce în ce mai multe avantaje,  și eliminarea impozitului pe subvenții este unul dintre astea, este un efort la bugetul de stat, dar poate fi susținut începând cu anul viitor, atunci fermierul se gândește să prelucreze grâul, nu să-l importe. Să fac moară, să fac o fabrică de panificație, a spus Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la emisiunea de pe TVR 1, difuzată duminică, 12 mai 2019.

Subvențiile de care beneficiază fermierii, plătite de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, sunt impozitate, deși măsura nu este deloc legală. Despre această incorectitudine a vorbit și președintele țării, Klaus Iohannis, la întâlnire cu fermierii, în 2016, la târgul internațional INDAGRA.

Îmi permit să-mi exprim părerea chiar dacă este contrară cu a unor funcționari dintr-un anumit minister. Nu mi se pare corect ca subvenția să fie impozitată. Din moment ce se acordă o subvenție este un ajutor al statului, chiar dacă sunt bani europeni, ajutor al statului sau al comunității de state pentru o anumită afacere.

Care e logica să o impozitezi? Iei banii dintr-un buzunar și-i pui în altul și spui că ai făcut o treabă. Nu ai făcut nimic! Se creează o complicație birocratică pentru cel care primește finanțarea. Noi nu construim o țară pentru birocrație, noi construim o țară pentru oameni. Să ne gândim serios cum se poate renunța la această chestiune care este neuzuală și-n plan european. Nu știu dacă mai există o țară unde subvenția se impozitează, le-a spus președintele României fermierilor, în urmă cu trei ani.

Se pare că nimeni nu l-a auzit pe șeful Statului, subvențiile, inclusiv cele europene, deși interzic regulamentele europene, sunt impozitate în continuare, Fiscul le ia în continuare fermierilor din bani.

Sursa https://www.agroinfo.ro/vegetal/eliminarea-impozitului-pe-subventiile-apia

 

Pagina 3 din 153
Go to top