AGROSTAR

AGROSTAR

Salariile minime sunt cu mult inferioare pragului oficial salarial scăzut din multe țări din UE, pe care mulți muncitori ar lupta să-și facă un loc de muncă, arată un document de informare al ETUC publicat astăzi.

Salariile minime ar trebui să crească cu 62% în Spania, 28% în Germania și 22% în Regatul Unit, doar pentru a atinge un nivel sub pragul salariului scăzut (stabilit de OCDE la două treimi din salariul mediu național).

În 10 țări din UE, salariul minim este mai mic sau egal cu 50% din salariul median național - făcând în mod clar dificilă salariul minim pe care îl câștigă. Unele țări din UE au salarii atât de scăzute încât salariile minime sunt mai aproape de 2/3 din salariul mediu median, fără a fi suficient să trăiască, de exemplu în România și Bulgaria.

În sectoarele agricol, hotelier și restaurant, situația este deosebit de îngrijorătoare. Salariul minim nu permite o viață decentă și mișcări cum ar fi lupta pentru 15 în SUA și lupta pentru 10 în Marea Britanie, au aruncat o lumină asupra urgenței unui salariu minim pentru a deveni efectiv un salariu de viață.

Harald Wiedenhofer, secretarul general al EFFAT, a declarat: "Salariile minime reprezintă numai restul lucrătorilor săraci și săraci. Avem nevoie de salarii în loc de salarii minime. Acest lucru nu numai că va stimula consumul și va stimula creșterea economică, ci și reducerea sărăciei la locul de muncă. Actuala revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor, care prevede aceeași remunerație pentru lucrătorii detașați, poate fi un pas înainte în această privință, deoarece acestor lucrători li se plătesc adesea numai salarii minime. Salariile minime și de viață ar trebui stabilite, în primul rând, în cadrul acordurilor colective de muncă. Consolidarea dialogului social și a negocierii colective este, prin urmare, una dintre cele mai importante provocări curente și în ceea ce privește salariul minim. Cu toate acestea, deoarece tot mai mulți angajatori renunță la masa de negociere din Europa, avem nevoie și de salarii minime obligatorii de urgență. "

CES și EFFAT vor solicita majorarea salariilor minime ca parte a unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare a pilonului european al drepturilor sociale.

Mai multe informatii

  • Hârtia de informare cu date din 19 țări ale UE cu salariul minim național legal poate fi găsită mai jos
  • 22 din cele 28 de state membre au un salariu minim pe economie la nivel național, dar Bulgaria, Croația și Malta nu apar în baza de date OCDE utilizată pentru acest comunicat de presă și document de informare.
  • Austria, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia au salarii minime sectoriale stabilite prin convenție colectivă; iar Cipru are salarii minime obligatorii pentru anumite grupuri ocupaționale.

 

Țară

Salariul minim ca% din salariul mediu național pe durată normală

salariul minim ar trebui să crească pentru a ajunge la 60% din salariul mediu național pe întreaga durată a vieții

Valoarea salariului minim în euro ar trebui să crească pentru a ajunge la 60% din salariul mediu național pe durată nedeterminată

Belgia

50

20%

1,86

Regatul Unit

49

22%

1,97

Grecia

48

25%

0,84

Slovacia

48

25%

0.63

Germania

47

28%

2,45

Olanda

45

33%

3.17

Irlanda

45

33%

3,08

Estonia

41

46%

1,29

Republica Cehă

40

51%

1.25

Spania

37

62%

2,67

 

Sursa http://www.effat.org

Membrii din industrie Toate sindicatele europene și Federația Europeană a Sindicatelor pentru Alimentație, Agricultură și Turism, EFFAT, au confirmat un set de recomandări privind politica industrială pentru Europa de Sud-Est în cadrul unei conferințe organizate la Belgrad, Serbia, în perioada 17-18 octombrie. Conferința a fost evenimentul final al unui proiect comun "Consolidarea rolului sindicatelor industriale în Europa de Sud-Est în modelarea agendei de politică industrială în lumina obiectivelor Strategiei Europa 2020" , finanțat de Comisia Europeană.

În cadrul acestui eveniment s-au alăturat sindicatelor și reprezentanților lucrătorilor Consiliul Regional de Cooperare și Asociația Angajatorilor din Serbia, pentru a discuta posibilele strategii de modelare a agendei de politică industrială în țările din Europa de Sud-Est.

Cu toate acestea, în timp ce "o industrie inteligentă, inovatoare și durabilă" este discutată cu o nouă strategie de politică industrială a UE, publicată de Comisie la 13 septembrie, cele șase țări vizate de proiect - Bulgaria, Croația, Macedonia, Muntenegru, - încă rămân în urmă în crearea unor condiții prealabile favorabile pentru industrie în vederea redezvoltării și modernizării.

Prin urmare, membrii industriall și EFFAT din Europa de Sud-Est solicită guvernelor lor o strategie autentică de politică industrială și să dedice mijloacele și resursele necesare implementării și monitorizării. În aceste țări, multe dintre instalațiile tradiționale din sectorul industrial sunt depășite și trebuie modernizate. Cu toate acestea, pentru a atrage investiții, trebuie create condiții de concurență echitabile în sectoarele industriale și, prin urmare, țările trebuie să-și intensifice eforturile de consolidare a sistemelor administrative și juridice, de combatere a corupției și de limitare a economiei informale . În plus, sectoarele industriale din Europa de Sud-Est sunt adesea sectoare cu salarii mici: fapt care duce la o lipsă de forță de muncă calificată. În același timp, sistemele de dialog social sunt slabe și sindicatele se luptă să-și mențină nivelul de apartenență pe parcursul proceselor dificile de privatizare și restructurare. Nu este suficient ca guvernele din SEE să respecte doar dialogul social. Acestea trebuie să promoveze puternic dialogul social, care este în centrul modelului social european.

Aceste probleme fac parte din rezultatele analizelor punctelor forte, punctelor slabe, oportunităților și a contractelor (SWOT) ale industriei pentru fiecare dintre cele șase țări țintă care au fost dezvoltate în cadrul proiectului. La rândul lor, analizele SWOT au oferit baza pe care au fost definite și prezentate nouă recomandări de politică în cadrul conferinței:

 

Necesitatea de a institui o politică industrială "autentică"
Treceți la industria cu valoare adăugată ridicată și creșteți salariul
Mai bine conectați specializarea inteligentă și provocările economiei reale
Dezvoltarea abilităților
Combaterea economiei informale
Utilizarea mai bună a fondurilor UE pentru dezvoltarea de tehnologii, competențe și infrastructură
Dezvoltarea unei administrații favorabile și incluzive și a unui cadru de reglementare
Conservarea mediului și dezvoltarea industrială durabilă
Guvernanța companiilor cu participare publică
 

"Modernizarea infrastructurii industriale reprezintă o adevărată provocare pentru industrie și forța de muncă din sud-estul Europei, în special în contextul adaptării la legislația UE, rămânând competitivă pe piața europeană și globală", a declarat Luc Triangle, Secretar General al Industriei Europa. "Țările din Europa de Sud-Est trebuie să-și intensifice eforturile pentru a oferi condiții stabile și pentru a stimula companiile să investească în țările lor, cu excepția costurilor reduse de personal!"

"Sectoarele EFFAT sunt esențiale pentru securitatea alimentară europeană, ocuparea forței de muncă și bunăstarea locală în comunități. Unele sectoare industriale se dezvoltă, se înalță și scad în timp, însă sectoarele EFFAT contribuie la însăși subzistența societăților noastre", a explicat Harald Wiedenhofer, secretar general al EFFAT. Sectorul agroalimentar joacă un rol esențial în Europa de sud-est, este mai durabil să-și dezvolte marele potențial decât să importe mărfuri agroalimentare din America Latină sau din alte părți ale lumii. apăra regiunile și lucrătorii europeni diferiți ".

Recomandările privind politica industrială confirmate în Belgrad sunt disponibile online în EN și HR. Traducerile în BG și RO vor fi disponibile în curând.

Sindicatul european al industriei este vocea a 7 milioane de bărbați și femei care lucrează în lanțurile de aprovizionare din sectoarele producției, mineritului și energetic din întreaga Europă. Scopul nostru este de a proteja și de a promova drepturile lucrătorilor.

EFFAT este Federația Europeană a Sindicatelor pentru Alimentație, Agricultură și Turism. Ca federație europeană a sindicatelor, reprezentând 120 de sindicate naționale din 35 de țări europene, EFFAT apără interesele a aproximativ 22 de milioane de lucrători față de instituțiile europene, asociațiile patronale europene și companiile transnaționale. EFFAT este membru al CES și organizația regională europeană a FUE.

Sursa http://www.effat.org

O vărsare de sânge este în curs de desfășurare în Africa, din cauza dictaturilor de război și a foametei. Speranța de a construi o nouă viață în Europa, prea adesea sfârșesc prin a deveni victimă unor forme grave de exploatare a muncii, dacă nu în moarte.

Sectoarele EFFAT, în special turismul și agricultura, sunt principalele receptoare ale forței de muncă migrante fără acte provenind din țările mediteraneene. În special, sectorul agricol raportează cazuri îngrijorătoare de exploatare, lipsă de locuințe decente, condiții de muncă și de viață. Numai în Italia, 400 000 de lucrători agricoli sunt exploatați de intermediari ilegali (caporali), în câmpurile italiene, pentru o plată medie de 2,5 euro pe oră. Marea majoritate a acestora sunt lucrători migranți din Africa, Europa de Est, Balcani, India și Pakistan.

Înscrierea la un "caporal" este adesea singurul mijloc de supraviețuire pentru un lucrător migrant, care este apoi taxat pentru accesul la muncă, transport, cazare, alimente, reînnoiri de telefon și așa mai departe. Condițiile de viață pot fi dăunătoare pentru lucrătorii care trăiesc în clădiri sau cartiere abandonate, care nu au servicii de bază. Remunerarea este cuprinsă între 22 și 30 de euro pentru o zi de 10-12 ore - mai puțin de jumătate din minimul legal. Puterea caporaliană derivă din vulnerabilitatea și singurătatea lucrătorilor agricoli.

Totuși, anul trecut, datorită acțiunii concertate a afiliaților italieni ai EFFAT, FLAI CGIL, UILA UIL și FAI CISL, Camera Deputaților a trimis un răspuns instituțional crucial în această situație, aprobând așa-numita lege "împotriva" Caporalato ( legea 199 / 2016 sau Ddl Martina-Orlando).

Deși este extrem de represiv împotriva acestui sistem criminal, noua lege stabilește, de asemenea, un cadru de coordonare interinstituțională, în special între Ministerul Muncii și cel al Agriculturii, care are ca scop elaborarea măsurilor de susținere privind condițiile de trai ale lucrătorilor agricoli și politicile inovatoare de recrutare .

Pentru ediția de vară a HesaMag, Institutul European al Sindicatelor (ETUI) luminează fenomenul Caporalato care investighează această formă particulară de exploatare prin povestiri directe ale lucrătorilor africani. Sunt victime ale unor practici discutabile privind condițiile de muncă și condițiile de viață care se învecinează cu sclavia, dar și inițiatorii revoltei lor.

Sursa http://www.effat.org

 

OFICIAL MADR! Este nevoie de bani pentru combaterea pestei porcine africane, plata despăgubirilor, etc., așa că Ministerul Agriculturii a decis să transfere o sumă importantă din fondurile europene care sunt destinate fermierilor pentru măsurile de dezvoltare rurală.

La nivelul PNDR mai avem un disponibil de 759 milioane de euro care încă nu a fost lansat, restul banilor fiind deja cheltuiţi, plătiţi efectiv, fie sunt deja în curs de contractare sau fac deja obiectul unor sesiuni deja lansate şi proiectele sunt în evaluare. O parte din banii disponibili provin din măsura de gestionare a riscurilor, M17, iar aici există o propunere ca jumătate din sumă, din cei 85 de milioane de euro alocaţi, practic 42,5 milioane de euro, să facă obiectul realocării către două submăsuri noi care vizează prevenirea şi combaterea pestei porcine africane (PPA). Prin cele două măsuri noi introduse măsura 5 şi 7, prima cu alte două submăsuri, vrem să intervenim în rezolvarea atât pe termen scurt, dar şi pe termen mediu, a problemelor ridicate de PPA, a subliniat Camelia Iliescu, director MADR, în cadrul evenimentului "Romanian Food & Agribusiness Conference".

Ea a precizat că, prin măsura 5, în prima fază se doreşte achiziţionarea de dezinfectoare şi echipamente de dezinfecţie, dar şi dotarea cu laboratoare care să testeze rapid probele în cazul PPA, iar prin măsura 7 achiziţionarea de incineratoare pentru neutralizarea cadavrelor.

Practic vrem să mărim viteza de reacţie în cazul acestei boli cu răspândire rapidă, dar vizăm şi refacerea potenţialului agricol afectat prin intermediul celei de-a doua submăsuri 5 şi anume: acei fermieri afectaţi de PPA să poată să îşi achiziţioneze animalele de reproducţie, fie pe partea de suine sau dacă vor să se replofileze să îsi ia alte animale. De asemenea, prin măsura 7.4 adresată autorităţilor publice locale vom susţine acele incineratoare sau anumite facilităţi prin care să fie neutralizate cadavrele, a mai adăugat directorul MADR.

Potrivit informațiilor furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), La această dată, Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 283 de localități din 18 județe, cu un număr de 1084 de focare (dintre care 16 în exploatații comerciale) și 146 de cazuri la mistreți. În total au fost eliminați 360.647 de porci afectați de boală.

 

Sursa https://www.agroinfo.ro/

PĂȘUNEA COMUNALĂ NU E PROPRIETATE PERSONALĂ! Primarul comunei Drânceni din Vaslui își pierde scaunul pentru că i-a închiriat fiului său pășunea satului cu doar 25 de lei pe hectar. El a pierdut procesul cu Agenția de Integritate și va fi suspendat! În plus, va răspunde și penal pentru că și-a imaginat că pășunea satului e proprietatea lui.

Primarul comunei vasluiene Drânceni, Gelu Pecheanu, membru PSD, declarat incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate (ANI), în anul 2015, a pierdut la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) procesul cu instituţia şi urmează să fie suspendat din funcţie.

Iniţial, primarul a contestat decizia ANI la Curtea de Apel Iaşi, unde a pierdut de asemenea procesul, dosarul fiind înaintat la ÎCCJ.

Gelu Pecheanu a fost acuzat că a încheiat un contract cu o societate care aparţinea fiului său, prin care a concesionat o suprafaţă de 75 de hectare de păşune, la preţul de 25 lei/ha pe an, fiul său primind de la APIA subvenţii în valoare de 94.000 lei, susține PRO TV.

 

Primarul Gelu Pecheanu. Sursa foto: PRO TV.

“În astfel de situaţii, aşteptăm comunicarea instanţei, după care sunt nişte paşi procedurali care trebuie respectaţi. Secretarul comunei Drânceni va depune la Instituţia Prefectului o serie de documente, pe baza cărora prefectul va emite ordinul privind demiterea primarului. Ulterior, Guvernul va decide dacă în comuna Drânceni vor fi organizate alegeri anticipate pentru desemnarea unui nou primar”, a declarat, miercuri, pentru Agerpres,  subprefectul judeţului Vaslui, Mircea Gologan.

Până la desemnarea prin vot a unui nou edil, prerogativele primarului vor fi preluate de actualul viceprimar al comunei, iar din rândul consilierilor locali va fi aleasă persoana care să preia atribuţiunile viceprimarului.

În paralel cu acţiunea ANI, primarul Gelu Pecheanu va răspunde şi din punct de vedere penal pentru faptele sale, el fiind trimis în judecată pentru conflict de interese.

 

Sursa https://www.agroinfo.ro/

DATE OFICIALE! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a primit aproximativ 14.200 de solicitări de finanțare pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul rural, în perioada 2015 – 2018. Valoarea fondurilor europene nerambursabile solicitate prin submăsura 6.1 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) este de peste 582 de milioane de euro, anunță AFIR într-un comunicat transmis pentru AGROINFO.

Până în prezent, AFIR a încheiat cu tinerii fermieri peste 11.000 de contracte de finanțare, în valoare de aproximativ 421 milioane de euro (inclusiv pentru proiecte preluate prin procedura de tranziție din programarea 2007 – 2013).

„Sprijinul acordat pentru instalarea tinerilor fermieri ca șefi ai unei exploatații agricole reprezintă una dintre cele mai accesate linii de finanțare din întregul Program. Mă bucur foarte mult că tinerii au solicitat finanțare pentru a demara o investiție în mediul rural deoarece fără reînnoirea generațiilor de agricultori nu vom putea realiza o dezvoltarea durabilă a agriculturii și a zonei rurale din țara noastră.

Prin PNDR 2020, tinerii fermieri au avut la dispoziție un buget de peste 426 de milioane de euro, din care AFIR a plătit mai mult de 338 de milioane de euro, până în prezent, sumă insuficientă raportată la nevoia de finanțare a tinerilor fermieri – AFIR a primit solicitări conforme de 582 de milioane de euro. Vom acorda o atenție sporită acestei categorii de beneficiari și după 2020 prin Planul Național Strategic” a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Solicitările de finanțare depuse online de tinerii fermieri acoperă o varietate de ramuri agricole, cele mai multe fiind pentru sectorul vegetal. Astfel, din totalul cererilor de finanțare depuse, AFIR a primit 4.970 de solicitări pentru investiții în horticultură, 2.790 de cereri pentru culturi de câmp, 1.530 de solicitări pentru culturi mixte, 1.525 de cereri pentru finanțarea de culturi și pentru creșterea animalelor.

De asemenea, tinerii fermieri au solicitat sprijin pentru creșterea bovinelor pentru lapte prin 1.235 de proiecte, dar și pentru 85 de ferme de creștere a bovinelor pentru carne. AFIR a mai primit 708 cereri de finanțare pentru investiții în sectorul apicol, aproximativ 300 de solicitări pentru creșterea ovinelor și a caprinelor și 293 de cereri pentru a finanța ferme mixte de animale.

Cele mai puține solicitări de finanțare primite prin sM 6.1 au fost pentru culturi permanente (arbuști și pomi fructiferi), respectiv 37, pentru păsări de curte, 13 cereri, iar pentru viticultură au fost depuse 12 solicitări de finanțare.

Sursa https://www.agroinfo.ro/

GRUPUL PRIMILOR 10 FERMIERI AI ROMÂNIEI! Fermierul Dimitrie Muscă, directorul general al Combinatului Agroindustrial Curtici, este de ASTĂZI unul dintre membrii Grupului X Agriculture, din care vor face parte primii 10 fermieri ai României. Practic, elita din agricultura va compune acest grup.

Din Grupul primilor 10 fermieri ai României fac parte, până acum, Dimitrie Muscă, CAI Curtici, Arad, Lucian Buzdugan, Agricost Insula Mare a Brăilei, Nicolae Sitaru, fermier Ialomița și Gelu Scutaru, Comcereal Focșani, Vrancea. Ceilalți șase fermieri care vor compune X Group Meetings Agriculture vor fi aleși în zilele următoare. Grupul este înființat la inițiativa BORO PR & COMMUNICATION și este un nou concept de comunicare în agricultură, menit să-i ajute pe fermieri. Desemnarea primilor patru membri ai grupului a fost făcută astăzi în cadrul Forumului RALF, un eveniment marcant din agricultura românească, în plină desfășurare, la ora publicării știrii, la hotelul Radisson Blu, București.

 

Astăzi, la alegerea sa în acest grup, care este o premieră pentru agricultura românească, Dimitrie Muscă are un mesaj puternic pentru toți fermierii din România. Vocal și fără să-i fie teamă să spună lucrurilor pe nume, Muscă acuză că "de la vârf se vrea dezbinarea fermierilor români ca să poată fi stăpâniți mai ușor".

Suntem ramura numărul unu a economiei românești, să lăsăm modestia la o parte și să ne batem cu cărămida în piept, să ne batem cu cei care ne pun frână, să fim mai uniți pentru că de la vârfuri se încearcă să fim dezbinați. Să ne dezbine ca să ne stăpânească. Haideți să dăm mâna, haideți să fim uniți. Niciodată nu am dat lecții la nimeni, de fiecare dată am spus ceea ce am făcut, nimic mai mult, a spus Dimitrie Muscă.

Și fermierul Nicolae Sitaru, care exploatează circa 6.000 de hectare în județul Ialomița, unul dintre marii agricultori, consideră că agricultura din România a rămas în urmă, că fermierii noștri trebuie să recupereze și că e timpul să nu mai avem ferme predominant de subzistență.

Sunt ăla micu' printre cei mari, a spus Nicolae Sitaru, referindu-se la ceilalți membri ai grupului celor 10, Muscă și Buzdugan. Sigur că și o fermă de 1.000 ha, 2.000 h poate fi performantă în România. Trebuie să facem ca agricultura românească să ajungă unde îi este locul. Trebuia să mergem cu o viteză mai mare, avem multe decalaje de recuperat față de alte state UE, a adăugat fermierul.

Peste 200 de fermieri români, cu peste 1000 de hectare fiecare, din toate regiunile țării, participă astăzi, 8 noiembrie 2018, la cea de-a treia ediție a Forumului Internațional al Marilor Fermieri RALF, amplu eveniment anual care prezintă marile investiții, reușitele recente, modelele de business și proiectele de succes din agricultura românească și internațională.

În programul ediției 2018 participă fermierii anului din Marea Britanie, Germania, România, Estonia, Ungaria, Cehia, Ucraina, Spania, Letonia, Olanda și Polonia, fermieri care exploatează mari suprafețe agricole, cuprinse între 2000 și 70.000 de hectare.

Revista FERMA este principal partener al evenimentului, iar printre partenerii media se află și AGROINFO.

 

Sursa https://www.agroinfo.ro/

Premierul Viorica Dăncilă şi miniştrii Lia Olguţa Vasilescu şi Eugen Teodorovici s-au întâlnit, marţi, cu reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor pentru a discuta creşterea salariului minim pe economie. S-a stabilit că, pentru persoanele fără studii superioare, salariul va fi de 2.080 de lei, în timp ce persoanele cu studii superioare sau cele care au o vechime de minim 15 ani vor primi lunar 2.350 de lei brut. Data de când se va aplica modificarea va fi stabilită ”în cel mai scurt timp” de către Guvern.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de către reprezentanţii Guvernului, premierul Viorica Dăncilă şi miniştii Muncii şi Finanţelor au prezentat, marţi, reprezentanţilor patronatelor şi sindicatelor proiectul de Hotărâre de Guvern privind creşterea salariului minim brut garantat în plată pe economie. Acesta va fi de 2080 de lei/lună, ceea ce ”înseamnă o creştere netă cu 100 de lei faţă de actualul”.

 
”Totodată, s-a luat decizia reintroducerii salariului minim brut garantat în plată diferenţiat în funcţie de nivelul de studii sau de vechimea în muncă, concept care a mai fost aplicat în România înainte de anul 2011: 2.350 de lei brut, adică cu 13% mai mult faţă de cel câştigat de persoanele fără studii superioare sau cu vechime mai mică de 15 ani”, se arată în comunicat.

Potrivit documentului, propunerea a fost formulată de sindicate la ultima şedinţă a Consiliului Naţional Tripartit.

”În urma discuţiilor purtate cu sindicatele şi patronatele, s-a ajuns la concluzia unanimă că majorarea salariului minim este necesară, singura divergenţă fiind asupra datei de la care se va aplica măsura: sindicatele au solicitat 1 noiembrie 2018, patronatele – 1 ianuarie 2019”, au mai transmis reprezentanţii Guvernului.

Potrivit acestora, Executivul va decide asupra acestui aspect ”în cel mai scurt timp posibil”, astfel încât ordonatorii de credite şi companiile din România să pregătească punerea în aplicare a măsurii.

 

Sursa https://www.stiripesurse.ro/

La 2 octombrie 2018, guvernul Ungariei a înaintat Curții Europene de Justiție o acțiune în anulare (în temeiul articolului 263 din TFUE) pentru a contesta revizuirea recent adoptată a Directivei privind detașarea lucrătorilor. La 3 octombrie, guvernul polonez a făcut același lucru.

Potrivit guvernului ungar, modificările incluse în noua directivă 2018/957 se opun liberei prestări a serviciilor consacrate prin tratate. Mai mult, se spune că directiva ar încălca principiile necesității și proporționalității și, în același timp, ar introduce obligații și restricții care sunt împotriva cerințelor de nediscriminare. Guvernul ungar susține, de asemenea, că extinderea regulilor de detașare în sectorul transporturilor trebuie considerată contrară tratatelor. În plus, guvernul ungar consideră că extinderea principiului "egalității de remunerare pentru aceeași muncă la același loc de muncă" cu libertatea de a presta servicii nu protejează lucrătorii detașați, ci, dimpotrivă, reprezintă un mijloc de protecționism .

CES condamnă ferm plângerea (vă rugăm să consultați declarația oficială aici ) și va face tot ce este necesar pentru a se opune acestora . Revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor, adoptată la 28 iunie 2018, a reprezentat o mare realizare pentru lucrătorii europeni și pentru întreaga mișcare sindicală europeană. A fost un pas în direcția cea bună pentru a asigura condiții de tratament egal și condiții corecte de muncă și de muncă pentru lucrătorii detașați.

În prezent, CES evaluează toate mijloacele posibile pentru a contracara această acțiune în anulare.

Ne așteptăm ca Comisia și Parlamentul European să-și manifeste interesul pentru această acțiune și, prin urmare, să depună o cerere de intervenție. Acest lucru ar trebui să se întâmple în termen de șase săptămâni de la data publicării cauzei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (în conformitate cu articolul 120 și articolul 20 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție). Vă vom ține la curent imediat ce vom obține mai multe informații despre reacția instituțiilor UE în cauză.

În același timp, deoarece statele membre pot depune o cerere de intervenție, vă solicit să contactați cât mai curând guvernele dvs. pentru a vă stabili poziția și, în cazul în care se opun acțiunii, să solicitați intervenția acestora în procedurile judiciare.

După ce ne străduim ani de zile să realizăm o revizuire pozitivă a Directivei privind detașarea lucrătorilor, trebuie să ne asigurăm că noul text revizuit este sigur și că procesul de transpunere la nivel național continuă într-o manieră adecvată.

EFFAT salută decizia Parlamentului European din 25 octombrie de a pune capăt practicilor comerciale neloiale (UTP) și de a deschide calea către un lanț de aprovizionare cu alimente echitabil și mai echilibrat, care să fie în beneficiul tuturor actorilor implicați: producători, lucrători și consumatori.

Cu 428 voturi pentru și 170 împotrivă, Parlamentul European a aprobat în plen raportul lui De Castro, o propunere conform căreia paznicii sigure au convenit contracte între fermieri, producători și comercianți cu amănuntul, sporind echilibrul și previzibilitatea pe întreg lanțul de aprovizionare cu alimente. Negocierile trilogice în care Comisia, Consiliul și Parlamentul se reunesc pentru a continua activitatea și a finaliza directiva au început cu promptitudine.

Pagina 9 din 144
giweather joomla module

Go to top