Anunț publicare Metodologie de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultura, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – Agrostar și Asociația Afaceri Comunități Oameni din România – ACOR publică Metodologia de concurs planuri de afaceri – evaluare și selecție, realizată în cadrul proiectului Proiectul „Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217.

Concursul de adresează peroanelor care au participat la cursurilor de formare în competențe antreprenoriale organizate în proiect cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, precum și persoanelor care NU au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile.

Astfel, persoanele interesate din categoriile mai sus menționate vor folosi prezenta Metodologie și Anexele aferente, pentru a se înscrie la concursul de planuri de afaceri.

Termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură la concurs este 19.03.2019 orele 16:00
(cu posibilitatea de prelungire, caz in care, noul termen va fi publicat pe website-ul proiectului).

Vezi Detalii si Documente

Perioada de implementare: 36 luni;
Valoare eligibilă proiect: 18,277,652.96 Lei
Regiunea de implementare: Regiunea SUD-EST
Județele: Galați, Brăila,Tulcea, Constanța, Vrancea, Buzău
Grupul țintă: 620 de persoane care intenționează să inființeze o afacere nonagricolă în mediul urban

Obiectivul general al proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta!” POCU/82/3/7/105217 îl reprezintă stimularea ocupării și creșterea numărului de locuri de muncă prin furnizarea de cursuri de competențe antreprenoriale pentru 620 de persoane, stagii de pratică pentru 75 de persoane în vederea dezvoltării resursei umane, încurajarea antreprenoriatului prin crearea și sprijinirea în vederea dezvoltării a 75 noi întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunea Sud Est.


Obiectiv Specific 1

Asigurarea unui cadru de implementare conform cerințelor contractului de finanțarea în vederea asigurării unui proces de implementare de calitate precum și succesul proiectului.

Obiectiv Specific 2

Obiectivul contribuie la dezvoltarea resurselor umane prin creșterea gradului de informare și de constientizare cu privire la beneficiile antreprenoriatului, care poate fi o opțiune de cariera pentru fiecare persoană și dezvoltarea competențelor profesionale prin cursuri de formare profesională de tip inițiere în Competențe Antreprenoriale pentru 620 persoane precum și stagii de practică pentru 75 de persoane care au depus un plan de afacere și care au fost selectate în baza unui concurs de planuri de afacere.

Obiectiv specific 3

Contribuie la creșterea numărului de locuri de muncă din sectoarele economice considerate de interes în cadrul SNC prin subvenționarea, asistarea, operaționalizarea și monitorizare pentru 75 de noi afaceri care vor genera minim 150 de locuri de muncă in Regiunea Sud-Est.

Beneficiar

Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii si Servicii Conexe AGROSTAR

 • Adresa:
  Strada Copăceni nr. 46, et. 1, ap. 2, Bucuresti Sector 3, 030396 Romania
 • Telefon:
  004 021 311 1514
 • Fax:
  004 021 313 4041
 • Email
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Partener

Asociatia ACOR

 • Adresa:
  Strada Portului 23, Camera 004, Parter, Galati 800025, România
 • Telefon:
  0236 40 70 33
 • Fax:
  0236 40 70 33
 • Mobil:
  0747 22 41 41
 • Email
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Manager Proiect

 • Carmen Hantatuc
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  0752 10 88 77

Coordonator Partener

 • Daniel Steriopol
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  0747 22 41 41

Expert recrutare si monitorizare grup tinta

 • Laura Cristian
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  0756 01 18 68
 • Daniel Sofrone
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  0745 37 56 20
 • Ciprian Buhosu
  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  0740 08 76 41

Grupul țintă al proiectului este format din 620 de persoane din care

 • 250 de persoane șomere, persoane inactive
 • 370 de persoane care au un loc de muncă

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. intenționează să înființeze o afacere nonagricola în mediul urban;
 2. își au reședința sau domiciliul în regiunea Sud Est;
 3. își au reședința sau domiciliul în urban sau rural, în regiunea Sud Est.

Din grupul țintă vor face parte cel puțin 5 persoane cu dizabilități, iar 310 persoane (50%) din grupul țintă vor fi persoane de sex feminin.

Persoanele care fac parte din grupul țintă trebuie să respecte anumite condiții și anume:

 • se încadrează în categoria persoanelor fizice cu vârsta minima de 18 ani (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de munca și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă);
 • NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (persoane cu vârsta intre 16-24 ani care nu urmează nicio forma de învățământ și nici nu au un loc de muncă);
 • au studii minim obligatorii, liceale, medii, studii universitare sau postuniversitare;
 • au reședința sau domiciliul în mediul rural sau urban în Regiunea Sud-Est;
 • au disponibilitatea de participare la activitățile proiectului și doresc în mod deosebit să-și deschidă propria afacere;

 

Criterii de eligibilitate grup țintă:

 • minim studii obligatorii (8 clase pana în 2003, 10 clase după 2003)
 • să se încadreze în categoriile de grup țintă ale proiectului (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă) și să îndeplinească toate condițiile solicitate prin proiect;
  • șomeri –persoane care beneficiază de Legea 76/2002 și sunt în evidenta Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Munca;
  • angajat – persoane care au un loc de muncă și dețin contract de muncă sau raport de muncă;
  • persoană inactivă – sunt persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadrează nici în populația ocupată și nici în cea aflata în șomaj (de ex. studenți, persoane casnice).
 • Pensionarii - pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel;
 • Persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă - include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).
 • Să nu facă parte din grupul țintă si sa nu beneficieze de finanțare în alte proiecte finanțate prin POCU Axa 3, Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
 • Să nu fi participat la aceleași activități pe niciun alt proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sau Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și să nu fi beneficiat de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (Prin aceleași activități se înțelege: depunerea, selectarea, finanțarea și implementarea unui plan de afaceri pe aceeași activitate/cod CAEN cu care intenționez să particip la Concursul de planuri de afaceri în cadrul prezentului proiect.).
 • Să fie de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale furnizate în scopul proiectului “Start-up business – o șansă pentru tine si comunitatea ta!”, precum și a datelor aferente afacerii implementate prin ajutorul de minimis (după caz).

Procesul de recrutare vizează în primul rând persoanele care dețin motivația și competențele tehnice necesare pentru a implementa și dezvolta un proiect antreprenorial.

Persoanele recrutate vor beneficia de un set de măsuri de ocupare necesare pentru înființarea și dezvoltarea unei afaceri, prin participarea la:

 • programul de formare profesională de tip inițiere în Competențe Antreprenoriale:
 • stagii de practică în întreprinderi similare cu cele pe care le vor înființa;
 • sesiuni de mentorat pentru completarea competențelor necesare dezvoltării afacerii pe care doresc să o demareze.

Egalitate de șanse

Egalitatea de șanse este un drept fundamental prin care oricine este liber să își dezvolte propriile aptitudini și să își exprime opțiunile, fără a fi influențate de particularitățile sexului căruia îi aparține. Comportamentele, aspirațiile și nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, trebuie să beneficieze de apreciere și promovare egală. Discriminarea de gen este o încălcare a drepturilor omului.

În România, problematica egalității de șanse este reglementată prin Legea nr. 202 din 2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Domeniile în care se aplică măsurile pentru promovarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex sunt: munca, educația, sănatatea, cultura și informarea, politica, participarea la decizie, furnizarea și accesul la bunuri și servicii și alte domenii reglementate prin legi speciale.

În virtutea respectării acestui principiu, în cadrul proiectului nostru Start-up business – „O șansă pentru tine și comunitatea ta”, ne-am propus scopul ca cel puțin 50% dintre cele 620 de persoane care vor beneficia de formare profesională în cadrul proiectului, să fie femei (adică min. 310 femei).

Datorită faptului ca femeile au o atitudine mai introvertită asupra deschiderii unui business, încurajăm participarea activă a acestora în proiectul nostru.

Astfel, urmărim promovarea egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârsta sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general.

În acest sens, principiul egalității de șanse este integrat în proiect prin:

 • Metodologia de selecție a grupului țintă: persoanele de sex feminin vor beneficia de punctaj suplimentat în cadrul procesului de seleție, atfel încât 50 % din din persoanele selectate să fie de sex feminin (adică în total 310 femei);
 • Cursul de formare în antreprenoriat: va avea o secțiune dedicată exclusiv principiului egalitătii de șanse;
 • Metodologia de selecție a afacerilor create: persoanele de sex feminin vor beneficia de punctaj suplimentar în cadrul acestui proces;
 • Afacerile sprijinite prin proiect care creează noi locuri de muncă pentru femei vor beneficia, de asemenea, de punctaj suplimentar;
 • Monitorizarea afacerilor sprijinite: se va aloca o atenție deosebită respectării acestui principiu al egalității de șanse;
 • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;

Nediscriminarea

Discriminarea: a diferenţia sau a trata diferit două persoane sau două situaţii, atunci când nu există o distincţie relevantă între acestea sau de a trata într-o manieră identică situaţii care sunt în fapt diferite.

Directive UE anti-discriminare și legislația națională interzic atât discriminarea directă, cât şi discriminarea indirectă şi dau aceeaşi definiţie a discriminării.

În cadrul acestui proiect sunt respectate prevederile legislației în vigoare cu privire la nediscriminare, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și se va evita orice formă de discriminare, nefăcând-se nici-o deosebire, excludere, restricție sau preferințe indiferent de:

 • rasă
 • naționalitate,
 • etnie
 • limbă
 • religie
 • categorie socială,
 • convingeri
 • gen
 • orientare sexuală
 • vârstă
 • handicap
 • boala cronică necontagioasă
 • infectare HIV
 • apartenență la o categorie defavorizată

În acest sens, în cadrul proiectului nostr, principiul nediscriminării este integrat în:

 • Recrutarea și selecția grupului țintă în proiect: se va face prin evitarea oricărei discriminări pe motive de etnie, sex, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală;
 • Cursul de formare în antreprenoriat: prevede o secțiune care va fi dedicată exclusiv prezentării principiului nediscrminarii;
 • Metodologia de selecție a planurilor de afaceri: se va acorda o alocare de punctaj suplimentar integrării acestui principiu al non-discriminării în cadrul funcționării lor

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi

Dizabilitate: termen general pentru pierderile sau devierile semnificative ale funcţiilor sau structurilor organismului, dificultăţile individului în executarea de activităţi şi problemele întâmpinate prin implicarea în situaţii de viaţă, conform Clasificării Internaţionale a Funcţionării Dizabilităţii şi Sănătății.

În vederea garantării conformării cu principiul egalităţii de tratament în legătură cu persoanele cu dizabilităţi, art. 5 din Directiva Consiliului privind relaţiile de muncă 2000/78/CE prevede ca, în cazurile particulare în care se impune, angajatorii trebuie să ia măsurile necesare pentru a permite unei persoane cu dizabilităţi să aibă acces, să participe sau să promoveze la locul de muncă sau să beneficieze de instruire, cu excepţia cazului în care astfel de măsuri ar presupune un efort disproporţionat din partea angajatorului. Acest efort nu va fi disproporţionat când este suficient acoperit de măsurile existente în cadrul politicilor privind dizabilitatea ale statului în cauză. Aceasta presupune că, ori de câte ori este nevoie, trebuie luate măsuri adecvate pentru persoanele cu dizabilităţi tocmai pentru garantarea egalităţii de tratament, cu excepţia situaţiei în care se poate demonstra că o astfel de acomodare ar reprezenta o dificultate nefiresc de mare pentru cealaltă parte. Un exemplu în acest sens poate fi adaptarea orelor de lucru pentru persoanele cu dizabilităţi.

Integrarea pincipiului accesibilității persoanelor cu dizabilități se realizează în cadrul proiectului în conformitate cu „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitate asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalti cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii“. Persoanele cu handicap au drepturi egale şi au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viaţă independentă şi de participare deplină în societate. Activarea persoanelor cu handicap de a beneficia de aceste drepturi este principalul scop al UE de strategie pe termen lung pentru includerea lor activă.

În vederea susținerii acestui principiu, proiectul promovează accesibilitatea persoanelor cu dizabilități la activitățile proiectului, urmând a fi selectate și integrate la activitățile proiectului minim 5 persoane cu dizabilități.

În acest sens, principiul accesibilității este integrat în proiect prin:

 • Afacerile nou create ce vor fi sprijinite prin proiect: se vor acorda punctaje suplimentare afacerilor care integrează principiul accesibilității în activitatea lor de bază și integrează în muncă persoane cu dizabilități;
 • În selecția afacerilor create vor fi punctate suplimentar afacerile create de persoane cu dizabilități și care vor încuraja crearea de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități;
 • Monitorizarea afacerilor sprijinite: se va aloca o atenție deosebită respectarii de către acestea a principiului accesibilității;
 • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;

Schimbări demografice

Principalele schimbări demografice care au avut loc de-a lungul anilor au determinat coborârea TFR (total fertility rate – rata totală de fertilitate) din ţările OSCE sub rata naturală de înlocuire de la începutul anilor optzeci (care este de 2,1 nașteri pentru fiecare femeie).

S-au schimbat modelele de familie: a crescut numărul familiilor monoparentale, a crescut rata divorţurilor şi a scăzut cea a căsătoriilor, a crescut vârsta la prima căsătorie şi numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei.

S-au schimbat comportamentele fecunde: ratele reduse de fertilitate, împreună cu creşterea speranţei de viaţă au dus la o creştere rapidă a vârstei populaţiei. Astfel a scăzut potenţialul de reproducere al populaţiei, şi au crescut riscurile de sustenabilitate economică şi financiară a sistemelor de protecţie socială.

Nu doar România, ci întreaga Europă se confruntă cu schimbări demografice serioase, care în viitor va pune în dificultate piața muncii.

Astfel, proiectul nostru și-a propus integrarea și promovarea acestui principiu, alocând secțiuni dedicate acestui principiu în activitățile proiectului, după cum urmează:

 • Cursul de formare: se va aloca o secțiune dedicată explicării principiului pentru o conștientizarea fenomenului, promovarea lui și pentru a oferi modalități concrete de integrare a acestui principiu în afacerile nou create;
 • Selecția afacerilor ce vor fi subventionate prin proiect: afacerile care creează locuri de muncă pentru persoane vârstnice, persoane care provin din familii cu copii, familii monoparentale, migranți etc., vor beneficia de punctaje suplimentare în procesul de selecție a acestora.

De asemenea, afacerile care vor ține cont de condițiile de muncă, de nevoia de dezvoltare continuă a angajaților, în special a angajaților tineri și cei vârstnici, precum și promovarea relației angajat – angajator care să permită implicarea și dezvoltarea sociala a angajatilor, vor beneficia de punctaje suplimentare în cadrul procedurii de seleție;

 • Mentorat: se va acorda o atenție deosebită acestui principiu, procedându-se la explicarea avanatajelor pe care integrarea lui în activitatea de bază a afacerii le generează pentru sustenabilitatea și dezvoltarea afacerii.
 • Diseminarea: acest principiu va fi promovat pe toate canalele de comunicare online, conferințe de presă, etc;

Legislaţie naţională aplicabilă

 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată;
 • Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2006-2009;
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei si bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii;
 • Hotărârea Guvernului nr. 967/1999 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei Consultative Interministeriale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CODES);
 • Constituţia României, art. 4 alin. 2 şi art. 16 alin. 1;
 • Codul Muncii, art. 3-9;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 republicată privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Planul naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (HG. nr. 1273/2000);
 • Hotărârea Guvernului nr. 285 din 4 martie 2004 privind aplicarea Planului naţional de acţiune pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
 • Hotărârea Camerei Deputaţilor privind înfiinţarea Comisiei pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (Hotărârea nr.24/18 noiembrie 2003);
 • Strategie pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013 "Şanse egale pentru persoanele cu handicap - către o societate fără discriminări";
 • Hotărârea Guvernului nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006-2013;