Federația Agrostar, în parteneriat cu Asociația ACOR din Galați, au organizat în data e 12.12.2018 în localitatea Râmnicu Sărat, din județul Buzău, la Colegiul Nicolae Paulescu o sesiune de informare la care au participat un numar de 30 de persoane, cu statut pe piaţa muncii angajați, persoane inactive, elevi și studenți.
Cu ocazia acestui eveniment, persoanele participante au fost informate cu privire la oportunitățile antreprenoriale pe care Federația Agrostar, în parteneriat cu Asociația ACOR din Galați, le oferă locuitorilor din Regiunea de implementare Sud-Est prin intermediul proiectului Start-up business – o șansă pentru tine și comunitatea ta! POCU 82/3/7/105217.
Participanții au primit informații cu privire la obiectivele, activitățile şi rezultatele proiectului, condițiile de eligibilitate ale grupului ţintă, condițiile de înscriere și procedura de selecție a grupului țintă, programul de formare profesională, concursul de planuri de afaceri, precum și beneficiile pentru grupul țintă din Regiunea Sud-Est, etc. Acestora li s-au distribuit materialele promoționale și de informare elaborate în proiect.