Registrul Agricol 2024. Termene pentru înregistrare/actualizare terenuri și animale

 

 

Registrul Agricol 2024: termene pentru înregistrare/actualizare terenuri și animale. Ca în fiecare an, fermierii și proprietarii de terenuri sau animale trebuie să actualizeze datele înscrise în Registrul Agricol. Există anumite termene în care se transmit datele către pentru Registrul Agricol în 2024.

 

Fermierii trebuie să ofere informații pentru Registrul Agricol din 2024, acesta fiind un demers important mai ales dacă cer subvenții la APIA. După cum se știe, pentru încasarea subvențiilor este necesară o adeverință emisă de Primărie în care se înscriu datele declarate de fermieri în Registrul Agricol. Primăriile au anunțat la început de an care sunt termenele pentru 2024, în cazul înscrierilor sau actualizărilor din Registrul Agricol.

 

Registrul Agricol 2024. Ce date trebuie declarate

Declarațiile pentru Registrul Agricol se depun la primării, în baza Ordonanței nr. 28/2008 din 27 august 2008 publicată în Monitorul Oficial nr. 628 din 29 august 2008.  Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei acesta fiind și baza oficială după care sunt luate datele pentru fermieri atunci când li se eliberează adeverința pentru subvenții.

De aceea fermierii trebuie să se asigure la început de an că datele declarate sunt actualizate conform realității din exploatații iar acestea mod fi utilizate în mod realist la adeverința APIA care va fi eliberată la începerea campaniei pentru subvenții, respectiv 1 martie 2024.

Registrul agricol cuprinde date despre:

 

a) capul gospodăriei şi membrii acesteia,
b) terenurile pe care le deţin în proprietate sau în folosinţă pe categorii de folosinţă,
c) efectivele de animale, pe specii şi categorii,
d) clădirile existente la începutul anului pe raza localităţii;
e) mijloacele de transport cu tracţiune animală;
f) mijloacele de transport cu tracţiune mecanică,
g) orice alte echipamente, utilaje şi instalaţii.

 

Registrul Agricol: Termene 2024

Ca în fiecare an, pentru înscrierile și actualizările din Registrul Agricol 2024 există anumite termene limită în care se acceptă declarațiile.

Termenele pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol sunt stabilite conform art. 11 din OUG nr. 28 din 27 august 2008 astfel:

a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

 

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica ”semnătura declarantului”.

 

Sursa:

https://agrointel.ro/272199/registru-agricol-termene-teren-animale/

Ultima modificare Marți, 09 Ianuarie 2024 09:28

Login pentru a posta comentarii
giweather joomla module

Go to top